Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.09.212.1646→ z dnia 14 grudnia 2009 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.