Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek, tkanek i narządów, sposobu oznaczania komórek, tkanek i narządów za pomocą tego oznakowania oraz wymagań w zakresie monitorowania komórek, tkanek i narządów


1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

2. Minister Członek Rady Ministrów

3. Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji
pismo numer POL 504/2009

4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismo numer DON ws-023-231/gk/09(2413)

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

6. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

8. Główny Inspektor Sanitarny
pismo numer GIS-PR-023-801/MC/09

9. Minister Finansów
pismo numer FS6/0310/z/73/CZK/09

10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Katowicach
pismo numer I.dz. 967/09

11. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo numer KR-023-652/09/KKAW/16570/09

12. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
pismo numer PZ/CF/09/298

13. Centrum Zdrowia Dziecka
pismo numer D/DP/551/09

14. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
pismo numer DKRM-142-1093(2)/09

15. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
pismo numer RCKiK/4300/09

18. Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji
pismo numer POL 505/2009

19. Minister Finansów
pismo numer FS6/0310/z/72/CZK/09

20. Akademia Medyczna we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2009 r.

21. Akademia Medyczna we Wrocławiu
z dnia 3 grudnia 2009 r.

22. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

23. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
w Szczecinie

24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
pismo numer I.dz.966/09

25. Główny Inspektor Sanitarny
pismo numer GIS-PR-23-802/MC/09

26. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
pismo numer KR-023-703/09/KKAW/16571/09

27. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
pismo numer PZ/CF/09/298

28. Centrum Zdrowia Dziecka
pismo numer D/DP/551/09

29. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
pismo numer DKRM-142-1093(2)/09


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.