Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009 r.


Dz.Urz.MZ.09.03.15 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009 r.


Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na 2009 r., który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.