Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.09.27.170 → z dnia 19 lutego 2009 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 listopada 2008 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.