Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki


05.12.2008r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 października 2008 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 20 października 2008

Uwagi prosimy przesyłać na adres
g.kowalik@mz.gov.pl
lub dep-pl@mz.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.