Etyka


Zasady etyki lekarskiej reguluje dokument zwany Kodeksem Etyki Lekarskiej

Kodeks Etyki Lekarskiej został uchwalony przez Krajowy Zjazd Lekarzy, będący najwyższą władzą samorządu lekarskiego.

Link do Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.