Świadczenie wysokospecjalistyczne nr 9 - operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym - warunki techniczne


Materiały do konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2011r.

ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE NR 9
OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM

WARUNKI TECHNICZNE
Blok operacyjny i intensywna opieka pooperacyjna w warunkach oddziału intensywnej terapii muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568, z późn. zm.).

Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny:
1. Aparat do znieczulenia
2. Kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych / System monitorujący
3. Monitorowanie oksymetrii mózgowej dla chorych starszych i z obciążeniami neurologicznymi*
3. Defibrylator / Kardiowerter
4. Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi
5. Stymulator zewnętrzny serca
6. Kolumna anestezjologiczna z wyciągiem gazów anestetycznych
7. Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
8. Stół operacyjny
9. Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe
10. Urządzenie do terapii termicznej (nagrzewnica)
11. Lampa operacyjna bezcieniowa
12. Diatermia chirurgiczna
13. Aparat do krążenia pozaustrojowego
14. Kardiomonitor transportowy kompaktowy
15. Zestaw piły do cięcia mostka / Zestaw narzędzi chirurgicznych do operacji serca i naczyń (zestawy do operacji wieńcowych, zastawkowych i operacji tętniaków aorty)
16. Kolumna chirurgiczna
17. Pompa centryfugalna do mechanicznego wspomagania krążenia
18. Generator do ablacji endokardialnej lub epikardialnej u chorych którzy tego wymagają
19. Aparat do echokardiografii z głowica do badań przezklatkowych i przezprzełykowych*

Intensywna opieka pooperacyjna w warunkach intensywnej terapii:
1. Respiratory
2. Kardiomonitory z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych / Systemy monitorujące
3. Defibrylator / Kardiowerter
4. Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe
5. Urządzenie do terapii termicznej (nagrzewnica)
6. Aparat do suchego rozmrażania preparatów krwiopochodnych
7. Stymulator zewnętrzny serca
8. Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi
9. Łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym / Łóżko intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym
10. Przewoźny aparat RTG
11. Aparat do EKG
12. Wózek reanimacyjny
13. Aparatura do prowadzenia terapii nerkozastępczej*

Pracownia hemodynamiczna dla dzieci (dostępna 24 godziny na dobę)*


* Dostępne w Zakładzie Opieki Zdrowotnej

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.