Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń wysokospecjalistycznych w I półroczu 2013 r.


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
POLITYKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, 1 lutego 2013 r.Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń wysokospecjalistycznych
w I półroczu 2013 r.

Zgodnie z zapisami umów zawartych na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego
do spraw zdrowia w I półroczu 2013 r. Ministerstwo Zdrowia udostępnia:
 wzór załącznika nr 2 do rozliczania przeszczepowych świadczeń wysokospecjalistycznych
 wzór załącznika nr 2 do rozliczania kardiochirurgicznych i kardiologicznych świadczeń wysokospecjalistycznych
 wzór wykazu pacjentów, którym udzielono świadczeń wysokospecjalistycznych
 wzór wykazu pacjentów z listą oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

za pomocą których mają być przysyłane rozliczenia za udzielone świadczenia wysokospecjalistyczne.


(-) Anna Kamińska
Dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.