Komunikat w sprawie rozliczeń umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w grudniu 2010 r.


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
POLITYKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, 10 grudnia 2010 r.KOMUNIKAT
Dotyczy rozliczeń umów na realizację świadczeń
wysokospecjalistycznych w grudniu 2010 r.


Departament Polityki Zdrowotnej uprzejmie prosi Jednostki realizujące świadczenia wysokospecjalistyczne na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia, o przekazanie rozliczeń zakończonych procedur – do dnia 14 grudnia 2010 r. Natomiast w zakresie procedur zakończonych po tym dniu, Departament Polityki Zdrowotnej zwraca się o przekazywanie rozliczeń niezwłocznie po zrealizowaniu określonej procedury. Jednocześnie uprzejmie prosimy o informowanie Ministerstwa Zdrowia o rozpoczętych w grudniu procedurach przeszczepowych (raportowanie drogą e-mail 2 x w tygodniu – dep-pz@mz.gov.pl).


(-) Anna Kamińska
Dyrektor
Departamentu Polityki Zdrowotnej© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.