Informacje dotyczące sposobu składania oferty


Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie elektronicznej oraz pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty), w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi - w Kancelarii Głównej w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej 15 w pokoju nr 10 do dnia 21 listopada 2008 roku do godz. 15.00.

W kopercie pierwszej (oznaczonej naklejką według wzoru) należy przesłać:
załącznik numer 1 (z formularzy ofertowych);
załącznik numer 2 – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i akceptacją warunków konkursu;
załącznik numer 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych;
załącznik numer 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie personelu medycznego oraz wyposażenia placówki w niezbędny sprzęt
załącznik numer 5 – oświadczenie o wykonywaniu świadczeń w siedzibie Świadczeniodawcy;
kopię wypisu z rejestru sądowego;
kopię wypisu z rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
statut zakładu,
kopię polisy ubezpieczeniowej.

Dla procedury – przeszczepienie trzustki, na którą składana jest oferta, należy dołączyć kopertę (oznaczoną naklejką według wzoru) wraz z wypełnionymi załącznikami szczegółowymi. Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone pieczątką zakładu oraz podpisem kierownika.

Uwaga: świadczenie - przeszczepienie trzustki - wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa pod nr 6a, w systemie elektronicznym służącym do składania oferty będzie oznaczone liczbą 19.

Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

Wszystkie załączniki oraz wzory naklejek znajdują się na stronie formularzy ofertowych pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2009© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.