⇒ Konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009 roku


Konkurs ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych
z budżetu państwa w 2009 roku


Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661 z późn. zm.) w pozycji 6 a – przeszczepienie trzustki.

        Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

Informacje dotyczące sposobu składania oferty

Projekty wzorów umów

Definicje świadczeń wysokospecjalistycznych

Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia:
Przeszczepienie autologicznego szpiku - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia autologicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku)

Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego)

Przeszczepienie wątroby - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia wątroby)

Przeszczepienie nerki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki)

Przeszczepienie nerki i trzustki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki i trzustki)

Przeszczepienie trzustki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia nerki i trzustki)

Przeszczepienie serca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca)

Przeszczepienie płuca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia płuca)

Przeszczepienie serca i płuca - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia serca i płuca)

Przeszczepienie rogówki - (pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie przeszczepienia rogówki)

Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku ( procedura numer 11)

Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna
oraz
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową ( procedury numer 12 i 13)

Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
oraz
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( procedury numer 14 i 15)

Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
oraz
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających ( procedury numer 16 i 17)
Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami ( procedura numer 18)
Formularze ofertowe, na których należy przedstawić ofertę, są dostępne w Internecie pod adresem: http://procedury.mz.gov.pl/oferty2009

Dostęp do formularzy odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Dzięki temu, Państwa dane są bezpiecznie przesyłane do Ministerstwa Zdrowia. Zalecamy korzystanie z przeglądarek obsługujących protokół SSL 128-bitowy (np.: Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.