Sprostowanie do SIWZ


zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 150µg lub 250µg ( 750 j.m. lub 1250 j.m. )
ZZP-05/14


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.