Wykaz programów zdrowotnych Ministra Zdrowia w roku 2009


1. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014

2. Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014.

3. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w 2009 roku.

4. Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na rok 2009 POLKARD.

5. Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce na lata 2006-2010, w tym Moduł I -Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013.

6. Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005-2011.

7. Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013.

8. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2007-2009.

9. Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na rok 2009.

10. Program eliminacji niedoboru jodu w Polsce na lata 2009-2011.

11. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu - jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013.

12. Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej na lata 2006-2009.

13. Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007-2009.

14. Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011 POL-HEALTH.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.