Centrum Egzaminów Medycznych


Centrum Egzaminów Medycznych ( www.cem.edu.pl) zostało utworzone zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 51). Jest to jednostka budżetowa, podporządkowana Ministrowi Zdrowia.

Celem działalności CEM jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów medycznych, w tym Lekarskiego Egzaminu Państwowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

Zakres zadań Centrum Egzaminów Medycznych określa nadany przez Ministra Zdrowia statut (dostępny na stronie internetowej CEM w zakładce „O nas”), stanowiący Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 55).

Wszelkie informacje w sprawie organizacji i przeprowadzania ww. egzaminów, a w szczególności wnioski zgłoszeniowe, terminy przeprowadzania oraz dane statystyczne dotyczące wyników dotychczas przeprowadzonych egzaminów, są publikowane na stronie internetowej CEM.© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.