Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego


Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego

Szczegółowy wykaz danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia na import równoległy produktu leczniczegoPodstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie z dnia 6 lipca 2004 r. wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia ( Dz.U.04.165.1734)© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.