Zasady pobierania komórek, tkanek i narządów


Pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, pochodzących ze zwłok ludzkich lub od żywego człowieka reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).

Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane od żywego człowieka w celu przeszczepienia innej osobie, na zasadach określonych w art. 12 i art. 13 w/w ustawy.

Pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Pobranie jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) albo stwierdzenia zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.
Więcej na stronie :
http://www.poltransplant.org.pl

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.