Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego


1. Łódzki Urząd Wojewódzki

2. Polskie Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

3. Lekarz koordynator medyczny

4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

6. Przewodniczący sekcji LKRM przy PTMSNiK

7. Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego

8. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

9. Wojewoda Podkarpacki

10. Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

11. Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego

12. Lekarz koordynator ratownictwa medycznego wojewody Małopolskiego

13. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie

14. Wojewoda Podlaski

15. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

16. Wojewoda Śląski

17. Wojewoda Zachodniopomorski

18. Wojewoda Podkarpacki

19. Wojewoda Świętokrzyski

20. Wojewoda Podlaski

21. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

22. Rządowe Centrum Legislacji

23. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

24. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

25. Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi

26. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

27. Wojewoda Małopolski

28. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

29. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

30. Główny Inspektor Farmaceutyczny

31. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

32. Wojewoda Wielkopolski

33. Minister Finansów

34. Minister Obrony Narodowej

35. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

36. Minister Środowiska

37. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

38. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.