Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.07.161.1143 → z dnia 6 września 2007 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
wersja przekazana ponownie do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 maja 2007 roku

Uwagi do projektu rozporządzeniaProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 marca 2007 roku

Uwagi do projektu rozporządzenia


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.