Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.07.112.775) → z dnia 27 czerwca 2007 rProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
tekst 14 marca br. w obecnym brzmieniu uzyskał akceptację Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i został przekazane do Departamentu Prawnego z prośbą o wysłanie do Rządowego Centrum Legislacji o zwolnienie z Komisji PrawniczejProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 grudnia 2006 roku

Uwagi do projektu rozporządzenia


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.