Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medyczny© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.