Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.07.55.365) → opublikowane 30 marca 2007 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
tekst po konsultacjach społecznychProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 listopada 2006 roku

Uwagi do projektu rozporządzenia


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.