USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym


USTAWA o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst podpisany przez Prezydenta RP
(Dz.U.06.191.1410) → opublikowana 20 października 2006 roku
TEKST USTAWY o Państwowym Ratownictwie Medycznym
uchwalony przez Sejm RP na pos. nr 24
dn. 8 września 2006 i przekazany do Senatu RP


Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst przekazany do Sejmu
w dniu 14.07.2006 r.


Komunikat w sprawie projektu ustawy - 12 lipca 2006 roku
Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst skierowany pod obrady Rady Ministrów
w dniu 04.07.2006 roku


Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów
w dniu 29.06.2006 roku


Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
tekst skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów
w dniu 22.06.2006 roku
Projekt ustawy o ratownictwie medycznym
tekst ustawy wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2006 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
w trakcie uzgodnień zewnętrznych


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.