Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia
w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


1. Rządowe Centrum Legislacji
pismo z dnia 07.12.2004 r.
2. Rządowe Centrun Legislacji
pismo z dnia 29.12.2004 r.
3. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
4. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6. Minister Finansów
7. Minister Edukacji Narodowej i Sportu
8. Minister Obrony Narodowej

Zestawienie uwag

do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.