KSZTAŁCENIE INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Strona główna


Komunikaty


Akty prawne


Kształcenie przeddyplomowe

Kształcenie Podyplomowe


Zawody medyczne


Przydatne linki

ZAWODY MEDYCZNEMASAŻYSTA


Masażystą jest osoba, która ukończyła technikum lub policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom technika masażysty .

Najczęściej zadawane pytania: Kto może wykonywać masaż leczniczy?

Kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania masażu leczniczego, a tym samym umożliwiające wykonywanie zawodu w zakładach opieki zdrowotnej (zarówno publicznych jak i niepublicznych) posiada wyłącznie osoba, która uzyskała tytuł technika masażysty bądź ukończyła Medyczne Studium Zawodowe i uzyskała tytuł technika fizjoterapii oraz osoba, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra na kierunku fizjoterapia (lub inny tytuł równorzędny).

Ww. kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to odnosi się tylko do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zagadnienia dotyczące definicji świadczeń zdrowotnych, usług rehabilitacyjnych oraz zagadnienia wskazujące kto i na jakich zasadach jest uprawniony do ich udzielania, zostały określone w obowiązujących aktach prawnych: ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408 z póź. zm.), ustawa z dnia 25 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr. 28, poz. 152 z póź zm.) jak również ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizyczne (Dz.U. Nr 96 poz. 25 z póź. zm.).

Osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty są zrzeszone na zasadach dobrowolności w Polskim Towarzystwie Fizjoterapeutów. Zarząd Główny PTF mieści się Pabianicach, tel. (042) 22-53-825.


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.