Informacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia


Załącznik do pisma znak: MZ BKSC-110-4402-12/IO/12
z dnia 04.06.2012 rokuInformacja o wynikach naboru w Ministerstwie Zdrowia


Lp. Stanowisko Nr ogłoszenia Wybrany kandydat
1. specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat 140873 Marta Piórkowska zam. w Warszawie
2. referendarz w Samodzielnych Stanowiskach Pracy do Spraw Obsługi Sekretarskiej Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego w Biurze Ministra – 2 etaty 142682 Katarzyna Zalega zam. w Warszawie
Katarzyna Świątek zam. w Warszawie
II kandydat – Marta Wojdyr zam. w Zalesiu
3. radca ministra w Wydziale Koordynacji w Biurze Ministra – 1 etat 142493 Marek Sobiecki zam. w Warszawie

Sporządziła:
Iwona Okulicz-Kozaryn
2012-06-04


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.