Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych


Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci” oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na zadanie w roku 2010.


Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. Urz. MZ. 10. Nr 4, poz. 33), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Kontynuacja programu kontroli jakości w diagnostyce nieziarniczych chłoniaków złośliwych u dzieci” w roku 2010 na łączną kwotę w wysokości 198 000 zł, w tym:
Centralna weryfikacja badań:
» Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny; 00-576 Warszawa; ul. Marszałkowska 24 – 156 000 zł

Prowadzenie centralnej bazy danych:
» Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1; ul. M. Skłodowskiej - Curie, 50-369 Wrocław – 42 000 zł

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej
00- 952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Ogłoszenie konkursowe6 kwietnia 2010 r.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.