Rada Społeczno-Zawodowa przy Ministrze Zdrowia


Członkowie
Urszula Michalska
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia
Maria Jolanta Ochman
Przewodnicząca Sekretariatu
Ochrony Zdrowia KK NSZZ “Solidarność”
Renata Górna
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ryszard Kijak
Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Bożena Banachowicz
Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Grażyna Spytek – Bandurska
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Jarosław Kozera
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia
Wojciech Boroński
Federacja Związków Gmin i Powiatów RP
Stefan Mikołajczak
Reprezentant Konwentu Marszałków Województw RP
Stanisław Bodys
Unia Miasteczek Polskich
Paweł Stańczyk
Sekretarz Zarządu Unii Metropolii Polskich
Stanisław Jastrzębski
Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
Grzegorz Koszada
Związek Miast Polskich
Krzysztof Ciach
Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Adam Janas
Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Wojciech Marquardt
Wiceprezes NRL
Naczelna Izba Lekarska
Wojciech Giermaziak
Wiceprezes NRA
Naczelna Izba Aptekarska
Elżbieta Buczkowska
Prezes NRPiP
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Henryk Owczarek
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Wojciech Puzyna
Reprezentant Konfederacji Pracodawców Polskich
Dariusz Kuśmierski
Przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów


Rada Społeczno-Zawodowa przy Ministrze Zdrowia - powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2001 r.( Dz.Urz.MZ.01.12.75 )

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.