System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego


Załączniki do pisma Ministra Zdrowia, znak MZ-OKR-RM-079-915-220/TC/11 skierowanego do wszystkich Wojewodów

• Lista cech systemu SWD posiadanych przez poszczególnych dysponentów

• Lista wszystkich lokalizacji związanych z Państwowym Ratownictwem Medycznym


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.