Komunikat na temat aktualnej sytuacji w związku z pandemią grypy na Ukrainie


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 3.11.2009 rokuKOMUNIKAT
na temat aktualnej sytuacji w związku z pandemią grypy na Ukrainie

Aktualnie na Ukrainie zarejestrowano 187 tysięcy przypadków zachorowań na grypę w tym 14 to A/H1N1. W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych został wprowadzony podwyższony stan zagrożenia epidemiologicznego. Na okres trzech tygodni zamknięto wszystkie szkoły, zabroniono przeprowadzania masowych imprez, wprowadzono ostry reżim związany z noszeniem masek oraz wzmocniono reżim przeciwepidemiczny na lotniskach, granicach, w metrze i na dworcach kolejowych. Stworzono także całodobowy sztab operacyjny przy MSZ Ukrainy w związku z epidemią grypy pod kierownictwem Wiceministra Spraw Zagranicznych Aleksandra Kupcziszina.

Od chwili ogłoszenia przez ukraińskie służby sanitarne pierwszych danych na temat zwiększonej zachorowalności, polscy eksperci są w stałym kontakcie ze stroną ukraińską. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w województwach podkarpackim i lubelskim. Z informacji wojewódzkich i granicznych inspektorów sanitarnych w województwie lubelskim i podkarpackim wynika, że w obu województwach nie odnotowano nietypowego wzrostu liczby zachorowań grypopodobnych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa utrzymuje stały kontakt z krajowym konsultantem ds. zdrowia publicznego, punktem kontaktowym WHO w Polsce, Centrum Operacyjnym MSZ oraz wojewódzkimi wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Ponadto RCB zbiera informacje z wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w zakresie możliwości udzielenia pomocy Ukrainie oraz raporty sytuacyjne województw na temat zagrożenia epidemią grypy A/H1N1.

Ukraina wystąpiła z prośbą o pomoc międzynarodową dotyczącą przekazania m.in.: szczepionek przeciwko wirusowi grypy A/H1N1v dla grup najbardziej zagrożonych zachorowaniem (pracownicy służby zdrowia, kobiety w ciąży, dzieci powyżej 6. miesiąca życia, cukrzycy, astmatycy, studenci medycyny, żołnierze i inne służby) w łącznej liczbie 15.300.000 dawek; aparatury do mechanicznej wentylacji i respiratorów używanych w transporcie; leków, witamin, środków dezynfekujących oraz masek i rękawic ochronnych; testów metodą PCR, wyposażenia laboratoriów wirusologicznych.

W poniedziałek, 2 listopada br. o godz. 11:00 w RCB odbyła się telekonferencja z udziałem Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyrektora RCB z wojewodami, dyrektorami wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego i właściwymi terytorialnie komendantami oddziałów Straży Granicznej. Telekonferencja poświęcona była przede wszystkim omówieniu bieżących działań związanych z sytuacją epidemiologiczną na Ukrainie.

Ponadto 2 listopada br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy pod przewodnictwem Adama Fronczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem Minister Zdrowia Ewy Kopacz.

Na wtorek, 3 listopada br. zaplanowano kolejne posiedzenia Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, którego głównym tematem ma być kwestia zabezpieczenia służb granicznych oraz wsparcie epidemiczne dla województw przygranicznych.


/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.