Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej


Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
DZ.U.08.171.1064 → z dnia 23 września 2008 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2008 r.

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 maja 2008 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.