Ministerstwo 
Zdrowia


UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje elektroniczną baza aktów prawnych, z wyjątkiem aktów ogłaszanych od 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia - www.dziennikmz.mz.gov.pl . Z tego powodu nie mamy możliwości przesyłania użytkownikom serwisu tekstów rozporządzeń i ustaw niezamieszczonych na naszych stronach.

Dostęp do Dziennika Ustaw RP, Dziennika Urzędowego Monitor Polski, dzienników urzędowych innych ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz dzienników urzędowych wydawanych przez wojewodów zapewnia Rządowe Centrum Legislacji pod adresem http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html .

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl w dziale "Prace Sejmu/Proces Legislacyjny/Uchwalone Ustawy".

akty zadania
rada
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions