Ministerstwo 
Zdrowia


Rada Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


1) Przewodniczący Rady — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Zastępca Przewodniczącego — prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
3) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
c) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski — członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Przewodniczący Klubu Kardiochirurgów Polskich,
d) prof. dr hab. Witold Rużyłło — Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
4) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw nauki:
a) prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski — Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Biomedycznej,
b) prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz — Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
c) Leszek Grabarczyk — Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
d) Dorota Kościelecka — Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
5) członkowie - przedstawiciele Koordynatora Programu:
a) prof. dr hab. Jolanta Dobosz — Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
b) dr Jan Sarna — Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
c) Elżbieta Woźniewska — Członek Zarządu Fundacji - Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
d) Roman Kustosz — Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez Serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.Powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.11


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2538

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions