Ministerstwo 
Zdrowia


Z organami administracji rządowej


Minister kierujący określonym działem, w celu realizacji swoich zadań współpracuje, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu:
z innymi członkami Rady Ministrów,
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
organami samorządu terytorialnego,
z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych
(art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.)).

Minister Zdrowia będąc członkiem Rady Ministrów zobowiązany jest także do współdziałania z innymi członkami Rady Ministrów na podstawie art. 7, ust.4, pkt.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z późn. zm.).

Ponadto Minister zapewnia współdziałanie podległych mu urzędów centralnych. (art.35, ust.3 ww. ustawy).

Obowiązek współdziałania z organami administracji rządowej nakłada także Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.02.13.221 z późn. zm.), która w §3, ust.1 stwierdza, że Członkowie Rady Ministrów inicjują i realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a w szczególności współdziałają w realizacji ustaleń Rządu.

Minister w zakresie swojej właściwości jest także obowiązany współdziałać w celu realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, w szczególności udzielać, w niezbędnym zakresie, pomocy i informacji osobom reprezentującym Rząd lub członków Rady Ministrów przed Sejmem i Senatem, co wynika z §43, ust. 2 powyższej uchwały.

Zakres współdziałania obejmuje wszelkie zadnia będące w kompetencji Ministra Zdrowia i w szczególności dotyczy ochrony zdrowia psychicznego, zapobiegania i leczenia uzależnienia od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych, zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom i innych.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 12852

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions