Ministerstwo 
Zdrowia


III. Wytyczne - kategorie medyczne: przypadki pilne i przypadki stabilne


Kontynuacją prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest opracowanie wytycznych w zakresie kategorii medycznych, odrębnie dla każdej z dziedzin medycyny, uwzględniając specyfikę każdej z nich i typologię schorzeń. Niezbędnym jest zapoczątkowanie procesu ujednolicania zasad kwalifikacji.

Problematyka ściśle medyczna sprawia, że zaangażowanie ze strony profesjonalistów, lekarzy z bogatym doświadczeniem zawodowym, tych skupionych w towarzystwach medycznych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczności prowadzonych prac. Z tego względu Minister Zdrowia zwrócił się do środowiska medycznego o podjęcie się zadania opracowania wytycznych.

Wytyczne, określając jakie schorzenia i/lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej powinny być kwalifikowane jako przypadki pilne i stabilne, a jakie powinny być traktowane jako stany nagłe, mają stanowić wsparcie procesu decyzyjnego na poziomie lekarza kierującego, w tym w szczególności aktywnie włączyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w proces leczenia i odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia. Celem jest usprawnienie przepływu pacjentów między poszczególnymi poziomami opieki zdrowotnej.

Idea spotkała się z poparciem ze strony konsultantów krajowych i specjalistów medycznych, którzy dołożyli wszelkich starań, by przygotować jak najpełniejsze wytyczne w zakresach swoich specjalizacji. Na obecnym etapie prac dostępne są już wytyczne dla kilku dziedzin medycyny, z którymi można się zapoznać pod poniższymi linkami.

Dziedziny medycyny:
Angiologia
Audiologia i foniatria
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna*
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Dermatologia i wenerologia
Kardiologia
Neurologia dziecięca
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu*
Otolaryngologia*
Psychiatria wojskowa
Psychiatria
dodano 20.08.2007
Radioterapia onkologiczna
dodano 20.08.2007
Rehabilitacja medyczna
dodano 20.08.2007
* kody ICD zostaną uzupełnione w najbliższym czasie

W ten sposób rozpoczęto niełatwy i długotrwały proces uzgadniania kryteriów kwalifikacyjnych. Proces ten może jednak być bardzo twórczy, również z medycznego punktu widzenia, z uwagi na konieczność zastosowania zasad Evidence Based Medicine.

Istotna jest kontynuacja prac w celu opracowania wytycznych również w innych dziedzinach medycyny. Zachęcamy do włączenia się do przedstawionej inicjatywy. Wszelkie propozycje, również sugestie bądź uwagi do zamieszczanych na stronie materiałów należy kierować na adres: listyoczekujacych@mz.gov.pl

Niezwykle ważne jest jak najszersze zaangażowanie środowiska medycznego w proces ujednolicania zasad kwalifikacji.

Dąży się do szerokiej akceptowalności wytycznych w środowisku medycznym, co powinno zapewnić jednakowe traktowanie pacjentów, tym samym przyczyniać się do urzeczywistniania zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 29594

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions