Ministerstwo 
Zdrowia


Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym


Objęcie patronatem honorowym przez Ministra Zdrowia lub udział Ministra w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Ministra lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez resort zdrowia, a ich realizacja służy promocji zdrowia.
Aby wystąpić o patronat honorowy Ministra Zdrowia lub udział Ministra w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i wysłać na adres:

Biuro Ministra
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub
złożyć w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (adres jw.).


Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie;

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Otrzymanie patronatu honorowego Ministra Zdrowia zobowiązuje organizatora do:


Zamieszczenia informacji o patronacie honorowym na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia.

Przekazania do Ministerstwa Zdrowia sprawozdania z wydarzenia.Regulamin obowiązuje od 20 lutego 2013 roku


Pliki do pobrania
Formularz wniosku
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Sprawozdanie
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Informacje o przyznaniu przez Ministra Zdrowia patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody przez ministra na udział w komitecie honorowym
w formacie *pdf → w roku 2013 (stan na 10 stycznia 2014 r.)
w formacie *pdf → w roku 2012
w formacie *pdf → w latach od 2009 do 2011Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 50359

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions