Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej


18.12.2013 Informacja o powołaniu członków Rady Akredytacyjnej

22.10.2013 LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY AKREDYTACYJNEJWarszawa, 2013-09-13


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz 1074), Minister Zdrowia zawiadamia o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej.

Kandydatów zgłaszać mogą samorządy zawodów medycznych oraz organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgłoszenie kandydata zawierające:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osobowe kandydata na członka Rady:
a) imię i nazwisko,
b) wykształcenie,
c) tytuł naukowy, o ile posiada;
3) opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, - należy przesłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa.

Kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia:
w formacie *rtf
w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 15374

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions