Ministerstwo 
Zdrowia


Minister Bartosz Arłukowicz przedstawił kierunki reformy Narodowego Funduszu Zdrowia


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 22 marca 2013 r.Minister Bartosz Arłukowicz przedstawił kierunki reformy Narodowego Funduszu ZdrowiaW dniu 22 marca 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i sekretarza stanu Sławomira Neumanna.

Podczas konferencji minister Bartosz Arłukowicz przedstawił kierunki reformy Narodowego Funduszu Zdrowia, która będzie polegała na: likwidacji centrali NFZ, powierzeniu przeprowadzania wyceny świadczeń oraz nadzoru nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy Urzędowi Ubezpieczeń Zdrowotnych, premiowaniu placówek medycznych, które leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej, powierzeniu wojewodom opracowania regionalnych map oceny potrzeb zdrowotnych oraz zbudowaniu spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionach. Następnie wiceminister Sławomir Neumann omówił m.in. cele i oczekiwane efekty tworzenia regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego.

Minister Arłukowicz zaznaczył, że chce by zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone w bezpieczny, nieodczuwalny dla pacjentów sposób. Podkreślił potrzebę debaty publicznej i gotowość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Już od dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłać uwagi na temat funkcjonowania i reformy NFZ na adres reformanfz@mz.gov.pl.Minister omówił również założenia strategii zmian w systemie ochrony zdrowia. Będą one wprowadzane przygotowywanymi przez resort aktami prawnymi: ustawą reformującą NFZ, ustawą o konsultantach krajowych, ustawą o zdrowiu publicznym i o szpitalach klinicznych oraz ustawą o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zapowiedział także nowelizację ustawy refundacyjnej.


/-/Krzysztof Bąk
Rzecznik PrasowyReforma NFZ - prezentacja


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8436

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions