Ministerstwo 
Zdrowia


INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.


INFORMACJA PRASOWA
w związku z publikacją projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r.Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2012 r.

Projekt VI obwieszczenia refundacyjnego w porównaniu do V obwieszczenia zawiera następujące zmiany:

I. W zakresie listy aptecznej:
1) Do obwieszczenia zostały dodane 53 nowe produkty (nowe kody EAN).
a) lek zawierający substancję czynną degareliks stosowany w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego raka gruczołu krokowego – jest to pierwszy z nowej klasy leków stosowanych w tym schorzeniu. Degareliks jest lekiem blokującym receptory LHRH w przysadce mózgowej o odmiennym od agonistów LHRH mechanizmie działania powodującym, iż jego zastosowanie może być wskazane, gdy konieczne jest szybkie obniżenie poziomu testosteronu w organizmie, co może przekładać się na dodatkową korzyść kliniczną u części chorych,
b) leki stosowane w terapii przeciwnowotworowej finansowane dotychczas tylko w ramach lecznictwa zamkniętego w zakresie chemioterapii, zawierające substancje czynne: busulfan, chlorambucil, melphalan oraz tioguanina (od 1.11.2012 r. leki te będą refundowane również w lecznictwie otwartym),
c) opatrunki dla pacjentów z epidermolysis bullosa, których jedną z najważniejszych cech jest warstwa mająca bezpośredni kontakt z raną i skórą ją otaczającą.
d) dwie diety eliminacyjne stosowane w ciężkich postaciach alergii pokarmowych u dzieci.
Pozostałe leki i wyroby medyczne umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
2) Dla 3 leków rozszerzono wskazania tj.:
a) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: letrozol – 3 produkty) jako pierwsze odpowiedniki jedynego dotychczas refundowanego w tym wskazaniu.
3) Usunięto 11 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu w wyniku złożenia przez firmy wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej.
Są to następujące substancje czynne:
a) alergeny kurzu domowego – 1 produkt,
b) alergeny pyłków roślin – 3 produkty,
c) atorvastatinum - 3 produkty,
d) azithromycinum - 2 produkty,
e) olanzapinum - 1 produkt,
f) torasemidum - 1 produkt (refundowane pozostały produkty zawierające furosemid).
4) Dla 83 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu:
- od 132,30 zł do 0,20 zł.
5) Dla 13 produktów zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu
- od 0,26 zł do 30,55 zł.
6) Zgodnie z projektem VI obwieszczenia w porównaniu do V obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2012 r.:
a) Dla 529 produktów spadły dopłaty pacjenta – od 115,27 zł do 1 grosza:
- dla 362 produktów spadek jest mniejszy niż o 1 zł;
- dla 101 produktów spadek mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
- dla 56 produktów spadek mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
- dla 10 produktów spadek jest większy niż o 10 zł;
b) Dla 659 produktów wzrosły dopłaty pacjenta – od 1 grosza do 250,48 zł:
- dla 416 produktów wzrost jest mniejszy niż o 1 zł;
- dla 140 produktów wzrost mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
- dla 28 produktów wzrost mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
- dla 75 produktów wzrost jest większy niż o 10 zł;
c) Dla 887 produktów spadły ceny detaliczne brutto – od 141,56 zł do 1 grosza:
- dla 744 produktów spadek jest mniejszy niż o 1 zł;
- dla 96 produktów spadek mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
- dla 19 produktów spadek mieści się w przedziale od 5 zł do 10 zł;
- dla 28 produktów spadek jest większy niż o 10 zł;
d) Dla 269 produktów wzrosły ceny detaliczne brutto – od 1 grosza do 35,95 zł
- dla 167 produktów wzrost jest mniejszy niż o 1 zł;
- dla 100 produktów wzrost mieści się w przedziale od 1 zł do 5 zł;
- dla 2 produktów wzrost jest większy niż o 10 zł;
7) Dodano wskazania off-label dla 79 produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz transplantologii, a także reumatologii i dermatologii.
II. W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii
1) objęto refundacją 2 nowe produkty lecznicze (nowy kod EAN) zawierające bicalutamid oraz folinian wapnia (w postaci doustnej) w chemioterapii;
2) objęto refundacją nowy lek zawierający omalizumab (2 kody EAN), który będzie refundowany w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej. Omalizumab jest lekiem o potwierdzonej skuteczności w leczeniu IgE zależnej astmy oskrzelowej opornej na leczenie, rekomendowanym przez polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe. W licznych badaniach klinicznych udokumentowano jego skuteczność w poprawie stanu klinicznego i jakości życia w populacji pacjentów ujętej w kryteriach włączenia proponowanego programu lekowego. Terapia omalizumabem posiada zadowalający profil bezpieczeństwa.
3) zmianie uległ program leczenia stwardnienia rozsianego (SM) poprzez rozszerzenie możliwości zastosowania octanu glatiemranu w pierwszej linii leczenia jako alternatywę do dotychczas podawanych w tej linii interferonów oraz poprzez umożliwienie stosowania leku w populacji pacjentów od 12 do 18 roku życia.

Ponadto informujemy o tańszych odpowiednikach leków, dla których wzrost dopłaty pacjenta od 1 listopada 2012 będzie wyższy niż 5 zł w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, w podziale na substancje czynne:
1. Anastrozolum
- Anastrozol medac, tabl. powl., 1 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990786497 - wysokość dopłaty pacjenta: 13,48 zł;
2. Enoxaparinum natricum
- Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, kod EAN: 5909990774821 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
3. Exemestanum
- Symex, tabl. powl., 25 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990853090 - wysokość dopłaty pacjenta: 14,73 zł;
4. Fentanylum (postacie do stosowania donosowego)
- PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę, 1,55 ml (1 butelka), kod EAN: 5909990955503 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę, 1,55 ml (1 butelka), kod EAN: 5909990955541 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
5. Goserelinum
- Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg, 1 amp.-strz., kod EAN: 5909990082315 - wysokość dopłaty pacjenta: 43,37 zł;
6. Letrozolum
- Aromek, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991060718 - wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
- Clarzole, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990799923 - wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
- Lostar, tabl. powl., 2,5 mg, 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990730353 - wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł;
7. Leuprorelinum
- Leuprostin, implant podskórny, 3,6 mg, 1 szt. (impl.), kod EAN: 5909990836246 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
8. Levetiracetamum (stałe postacie farmaceutyczne)
- Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879076 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg, 100 tabl., kod EAN: 5909990879106 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879168 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Levetiracetam Teva, tabl. powl., 750 mg, 50 tabl. , kod EAN: 5909990879250 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
9. Methotrexatum (do stosowania podskórnego)
- Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml, 1 amp-strzyk. a 0,5 ml, kod EAN: 5909990791491 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
10. Nadroparinum calcicum
- Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml, kod EAN: 5909990836932 - wysokość dopłaty pacjenta: 4,27 zł;
11. Octreotidum
- Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml, 5 amp.a 1 ml, kod EAN: 5909990042715 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml, 5 amp.a 1 ml, kod EAN: 5909990042913 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
12. Risperidonum (do stosowania doustnego)
- Apo-Risperid, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637522 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637577 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Apo-Risperid, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637584 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Apo-Risperid, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990637690 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Apo-Risperid, roztwór doustny , 1 mg/ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990637850 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Orizon, roztwór doustny , 1 mg/ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990690138 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Orizon, tabl. powl., 1 mg, 20 tabl., kod EAN: 5909990831258 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Orizon, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990831265 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Orizon, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990831272 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075164 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075171 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Ranperidon, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990075188 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Risperon, tabl. powl., 2 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990336500 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Risperon, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990336548 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Rispolux, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990334599 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Risset 1 mg, tabl. powl., 1 mg, 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990996421 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml, 100 ml (but.), kod EAN: 5909990721405 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Speridan, tabl. powl., 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990567881 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Speridan, tabl. powl., 3 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990567980 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Speridan, tabl. powl., 4 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990568147 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990034932 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg, 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990680849 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990034994 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
- Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.), kod EAN: 5909990680863 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
13. Terbinafinum
- Terbinafina 250, tabl. , 250 mg, 14 tabl. (blist.), kod EAN: 5909990623051 - wysokość dopłaty pacjenta: 16,4 zł;
14. Triptorelinum
- Decapeptyl Depot, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg, 1 zest. (1 amp. strz. proszku + 1 amp. sztrz. rozpuszczalnika), kod EAN: 5909990366118 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
15. Dieta eliminacyjna mlekozastępcza (mieszanki elementarne)
- Neocate LCP, proszek, 400g, kod EAN: 5016533627251 - wysokość dopłaty pacjenta: 3,2 zł;
16. Emplastri antimicrobiotica (opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra)
- Atrauman Ag, opatrunek jałowy z maścią zawierający srebro, 10x20 cm2, 1 szt., kod EAN: 4049500586436 - wysokość dopłaty pacjenta: 0 zł / 4,70 zł.

Jednocześnie przypominamy, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8329

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions