Ministerstwo 
Zdrowia
0


Współpraca Międzynarodowa


Współpraca Międzynarodowa – instytucje, których misją jest ochrona zdrowia publicznego

World Health Organization (WHO) Głównym celem jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu zdrowia. Wszystkie działania są ukierunkowane na wsparcie i pomoc państwom członkowskim, aby jak najdokładniej odpowiadały z jednej strony ich specyficznym wymaganiom i problemom, a z drugiej zapewniały bezpieczeństwo i poprawę zdrowia na świecie.

European Commission Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej i jest odpowiedzialna za bieżącą politykę UE. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych

World Lung Foundation Światowa Fundacja Płuc podejmuje działania zapobiegające chorobom płuc oraz poprawie jakości życia osób chorych.

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease misją Międzynarodowej Unii Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc jest wprowadzanie innowacji, wiedzy i rozwiązań służących poprawie stanu zdrowia.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instytucja zajmująca się promowaniem, wdrażaniem nowych rozwiązań służących poprawie zdrowia.

Tobacco Free Initiative (TFI) – działania 5 największych organizacji, których celem jest promowanie miejsc wolnych od dymu tytoniowego.


Campaign for Tobacco-Free Kids – jest jedną z wiodących organizacji w promowaniu ograniczenia używania tytoniu na świecie.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3539

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions