Ministerstwo 
Zdrowia
0


Analizy, raporty, opracowania


-

euFAQT (eu FAMILIES AND ADOLESCENTS QUIT TOBACCO) "Europejskie rodziny z Nastolatkami Rzucają Palenie" - www.euFAQT.eu

-

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw palenia tytoniu”.

-

„Mortality attributable to tobacco” – raport zawiera informacje na temat śmiertelności w wyniki używania tytoniu w poszczególnych krajach.

-

„Globalne badanie dotyczące używania tytoniu przez osoby dorosłe (Globar Adult Tobbaco Survey – GATS) w Polsce – cel i dotychczasowe doświadczenia” – celem pracy jest scharakteryzowanie badania GATS oraz procesu jego implementacji w naszym kraju.

-

„Ostrzeżenia graficzne na opakowaniach wyrób tytoniowych jako elementy działań na rzecz alki z epidemią używania tytoniu” - ostrzeżenia w formie graficznej mogą stanowić istotne źródło wiedzy na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

-

„Tobacco Advertisements Targeted on Women: Creating an awareness among women” - Stosunkowo niewiele kobiet zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla zdrowia związanych z używaniem tytoniu, w tym takich raka szyjki macicy, osteoporozy, komplikacji w trakcie przebiegu ciąży i wczesnej menopauzy. W niektórych krajach więcej kobiet umiera na raka płuc niż na raka piersi. Firmy tytoniowe stosują różne strategie i metody, których celem jest zachęcanie kobiet do używania tytoniu np. poprzez reklamy.

“Predictors of inactivity in the working-age population” - Celem pracy była ocena związku pomiędzy wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a podejmowaniem rekreacyjnej aktywności fizycznej

-

„Factors influencing self-perception of health status” - Celem pracy była ocena związku pomiędzy wybranymi zmiennymi związanymi z pracą zawodową i czynnikami społeczno-ekonomicznymi, a paleniem tytoniu wśród osób aktywnych zawodowo.

-

“Smoking predictors among economically active individuals” - artykuł przedstawiający ocenę związku pomiędzy wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi, paleniem tytoniu, a podejmowaniem rekreacyjnej aktywności fizycznej.

-

„Effective protection from exposure to environmental tobacco smoke in Poland: the world health organization perspective” - niniejszy dokument przedstawia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dla skutecznej ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy wraz z przeglądem istniejących programów kontroli używania tytoniu i przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce.

-

„Determinants of heavy smoking: results from the global adult tobacco survey in Poland (2009-2010)” – artykuł przedstawiający identyfikacje społeczno-demograficznych uwarunkowań intensywnego palenia.

-

„MPOWER – Strategia na rzecz walki ze światową epidemią używania tytoniu” - celem pracy było omówienie głównych zakorzeń wprowadzonego przez WHO pakietu MPOWER.

-

„Palenie tytoniu i inne negatywne zachowania zdrowotne wśród osób czynnych zawodowo” – celem pracy była ocena częstości palenia papierosów i innych wybranych elementów stylu życia wśród osób czynnych zawodowo.

-

„E-papierosy. Elektroniczne inhalatory w świetle Konwencji Ramowej Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie Kontroli Wyrobów Tytoniowych” - celem pracy było przedstawienie głównych ustaleń i zaleceń przygotowanych przez Naukową Grupę Badawczą do Spraw Regulacji Wyrobów Tytoniowych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) odnośnie elektronicznych urządzeń do podawania nikotyny powstałych w kontekście Konwencji Ramowej WHO w Sprawie Kontroli Wyrobów Tytoniowych.

-

„Eks-palacze. Nic ich nie zatrzyma” - ogólnounijna kampania zachęcająca Europejczyków to zaprzestania palenia. W kampanii nacisk zostanie przeniesiony z zagrożeń związanych z paleniem tytoniu na korzyści płynące z rzucenia nałogu. Byli palacze i ich osiągnięcia posłużą za wzorce do naśladowania a

-

Dostępne aktualne publikacje z zakresu Tobacco Control

-

„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” - Szczecin, Łódź, Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego. Strefy bezdymne powstają w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw. Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dot. palenia tytoniu w Polsce.

-

Informacja prasowa Tobacco Free Cities

-

Podsumowanie badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu przeprowadzonego wśród pracowników instytucji publicznych w Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie

-

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu w 2009 roku - raport został wykonany w ramach projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)" koordynowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

-

Poszczególne raporty Szczecin, Łódź, Rzeszów.

-

GATS – Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe. Polska 2009-2010. - dotyczy używania tytoniu i sposobów ograniczenia tego zjawiska

-

Zastosowanie marketingu społecznego do przekazywania informacjo o antynikotynowych aktach prawnych w Polsce - w raporcie przedstawiono analizę oficjalnych dokumentów dostarczonych przez kluczowe osoby w WHO oraz wyniki rozmów przeprowadzonych z pracownikami tej organizacji zajmującymi się programami antynikotynowymi przez pryzmat podejścia marketingu społecznego.

-

Pakiet MPOWER czyli Raport WHO w sprawie światowej epidemii palenia tytoniu jest jednym z serii raportów WHO, który opisuje zasięg tej epidemii oraz przedstawia skutki działań na rzecz jej zatrzymania.

-

Zalecenie naukowe Grupy Badawczej do spraw Regulacji Wyrobów Tytoniowych. Urządzenia do wprowadzania nikotyny do układu oddechowego niewymagające użycia tytoniu. – zalecenie dotyczy elektronicznych urządzeń do podawania nikotyny.

-

Stan zagrożenia epidemia palenia tytoniu w Polsce - raport przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia jako element wdrażania Inicjatywy Bloomberga na rzecz Ograniczenia Użycia Tytoniu.

-

Raport „Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce.”
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 8592

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions