Ministerstwo 
Zdrowia
0


Partnerstwo krajowe


Partnerstwo krajowe – instytucje aktywnie działające przy pracach związanych z ograniczaniem zdrowotnych następstw palenia tytoniu na terenie kraju.

Ministerstwa

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) - jest centralnym urzędem administracji rządowej. Do jednych z zasadniczych zadań tego urzędy należy monitorowanie stanu sanitarnego oraz sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) - jest centralnym urzędem administracji rządowej. Do jednych z zasadniczych zadań należy sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych.

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce (WHO Polska) - działalność Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce opiera się na istniejącej sieci ośrodków współpracy (Collaborating Centres, Counterparts i Focal Points), koordynowanych przez Biuro WHO (Country Office) i wspieranych przez nie poprzez świadczenie pomocy technicznej. Współpraca w Polsce koncentruje się na zagadnieniach systemu ochrony zdrowia oraz na największych zagrożeniach dla zdrowia publicznego.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań profilaktycznych i diagnostyczno-leczniczych na potrzeby sytemu ochrony zdrowia w zakresie chorób nowotworowych, upowszechnianie oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny – jest to instytut naukowo-badawczy zajmujący się głównie ochroną i poprawą zdrowia ludności oraz związanej z nim jakości życia w obszarze zdrowia publicznego.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – jest to ośrodek naukowo-badawczy oraz kliniczny z siedzibą w Warszawie, zajmujący się prowadzeniem badań własnych w zakresie psychiatrii i neurologii oraz koordynowaniem ich w skali kraju, udzielaniem konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin oraz działalnością diagnostyczną i leczniczą.

Koalicja Obywatelska „Tytoń albo Zdrowie” - Koalicja stanowi fundament ruchu na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, podejmuje także współpracę międzynarodową, przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego.

Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw palenia tytoniu”
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2736

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions