Ministerstwo 
Zdrowia
0


Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie: świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjentaKONSULTANT KRAJOWY
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego – Beata OstrzyckaMiejsce pracy: ZOZ MSWiA z Warmińsko –Mazurskim Centrum Onkologii
10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37, Tel. 89 539 8078, kom 663 370 200Olsztyn, 18 listopada 2010


KKPR 17/11/2010

Stanowisko Konsultanta Krajowego
w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie:
świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub w domu pacjenta.


Lek o nazwie METHOTREXAT powinien być stosowany w warunkach zapewniających świadczeniobiorcy dostęp do niezbędnych badań oraz specjalistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w trybie ambulatoryjnym lub jednodniowym lub hospitalizacji. Do leczenia lekiem METHOTREXAT kwalifikuje lekarz specjalista.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie powinna podawać leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lek cytostatyczny o nazwie METHOTREXAT jest lekiem, który jest zarezerwowany dla lecznictwa zamkniętego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgodnie z informacją producenta leku, lek METHOTREXAT powinien być podawany ze szczególną ostrożnością tylko przez wykwalifikowany, fachowy personel w ramach świadczeń specjalistycznych onkologicznych lub w ramach świadczeń specjalistycznych z zakresu reumatologii. Lek ten powinien być podawany wyłącznie pod kierunkiem lekarza, który ma doświadczenie w terapii cytostatycznej. Ze względu na toksyczne właściwości leku, preparat METHOTREXAT powinien być szybko i bezpiecznie utylizowany- zgodnie z zaleceniami producenta leku.
Producent leku określa instrukcję dotyczącą przygotowania, stosowania oraz usuwania pozostałości leku. Te zasady bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie przestrzegane. Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa podczas podawania leków cytostatycznych leży po stronie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Szczegółowe zasady przy podawaniu leków cytostatycznych oprócz wytycznych producenta leku cytostatycznego ustalone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. Na chwilę obecną nie istnieje dokument prawny, który by jasno określał zasady podawania leków cytostatycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto pielęgniarka zgodnie z Art. 22 pkt 5 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (z późniejszymi zmianami) ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej leku METHOTREXAT w iniekcji domięśniowej nie powinna podawać w warunkach domowych ze względu powyższe.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
Beata OstrzyckaWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1788

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions