Ministerstwo 
Zdrowia
0


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu


Dz.U.01.151.1722

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.Na podstawie art. 8c ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Opłata za uzyskanie akredytacji wynosi 210% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia, zwanego dalej "wynagrodzeniem", w tym:
1) 70% wynagrodzenia - za rozpatrzenie wniosku,
2) 140% wynagrodzenia - za przeprowadzenie wizytacji.

§ 2.

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50% wynagrodzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4378

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions