Ministerstwo 
Zdrowia
0


8 maja – Dzień Położnej
12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 9 maja 2011 r.8 maja – Dzień Położnej
12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki


8 maja – to dzień, w którym położne w Polsce obchodzą swoje święto – Dzień Położnej, w rocznicę urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau (jako więzień nr 41335), pełniła tam funkcję położnej.

12 maja został przez Światową Organizację Zdrowia ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki. Tego dnia bowiem we Florencji urodziła się najsłynniejsza na świecie pielęgniarka – Florence Nightingale, uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa ( w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Medal Florence Nightingale, przyznawany pielęgniarkom od 1912 r,. przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, jest najwyższym odznaczeniem. Przyznaje się go niezwykle rzadko: za wybitne zasługi, m.in. za wyjątkową odwagę i poświęcenie się niepełnosprawnym, chorym, rannym i ofiarom kataklizmów, w czasie wojny i pokoju; za pionierstwo w zakresie zdrowia publicznego i w nauczaniu pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo i położnictwo - to profesje szczególne.

Zawody, których przedstawiciele towarzyszą każdemu z nas od chwili narodzin aż do schyłku życia. Wymagające: profesjonalizmu, na który składa się doskonałe przygotowanie merytoryczne, systematycznego podnoszenie kwalifikacji, ale też, jak w rzadko którym zawodzie – posiadania określonych cech charakteru, które bez względu na okoliczności pozwalają działać na rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych, wymagających pielęgnacji, ale i wsparcia w niewyobrażalnym niekiedy cierpieniu.

W tym roku hasłem obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, zgodnie z ustaleniem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, jest „Niwelowanie różnic – zwiększanie równości w dostępie do opieki medycznej”. To hasło znakomicie wpisuje się w kierunki polityki zdrowotnej w Polsce, jako że celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015 jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności, a dla jego osiągnięcia prowadzone są działania w kierunku zmniejszenia różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia ma na celu wydłużenie trwania życia i jego dobrej jakości, a rola pielęgniarek i położnych jest tu ogromna. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i kampanii informacyjnych w środowiskach lokalnych, w szkołach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Rozpoznawanie, szczególnie przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, potrzeb społecznych i docieranie do tych wszystkich osób, które z różnych powodów mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Pamiętajmy też o tym, że w sytuacji starzenia się społeczeństw i problemów z tym związanych, musi być miejsce na zapewnienie godziwej opieki osobom przewlekle chorym

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, życzę NAM wszystkim w życiu prywatnym radości i spełnienia, w pracy zaś - satysfakcji z realizowania misji zawodowej, uznania ze strony przełożonych, dobrych relacji z kolegami i wspólnego osiągania założonych celów.


(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Londyn – w szkole Florence Nightingale


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5360

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions