Ministerstwo 
Zdrowia


Projekty aktów prawnych przygotowywanych przez MZ
11-03-2014
PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany w dniu 10 marca 2014 roku do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów
10-03-2014
Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 marca 2014 roku
28-02-2014
PROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany do ponownych konsultacji międzyresortowych
24-02-2014
PROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2014 r.
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions