Ministerstwo 
Zdrowia
0


„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”
Moduł I pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”


Nazwa programu zdrowotnego

„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków”
Moduł I pn.: „Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009-2013”


Skrótowy opis działań realizowanych w ramach programuProgram stanowi odpowiedź na Rekomendację Komisji Europejskiej z dnia 15 listopada 2001 r., 2002/77/EC w sprawie racjonalnego stosowania antybiotyków i Rekomendację z dnia 9 czerwca 2009 r., 2009/C 151/01 w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Celem ww. programu jest utworzenie szerokiej koalicji na rzecz realizacji wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej, koordynacja regionalnych i ogólnopolskich programów na temat monitorowania lekooporności i zużycia leków przeciwbakteryjnych oraz analiza zużycia leków przeciwbakteryjnych w powiązaniu z lekoopornością w różnych środowiskach. Opracowywanie analiz i raportów na potrzeby ośrodków krajowych (szpitali, zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych, lekarzy praktyków, pracowni mikrobiologicznych, uczelni medycznych, inspekcji sanitarnej) i sieci międzynarodowych, a także optymalizacja diagnostyki mikrobiologicznej, terapii i profilaktyki zakażeń oraz wprowadzanie i promowanie zasad racjonalnej terapii zakażeń i chorób zakaźnych. Edukacja i promocja zasad racjonalnego stosowania antybiotyków wśród profesjonalistów i społeczeństwa prowadząca do redukcji lekooporności w Polsce.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2969

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions