Ministerstwo 
Zdrowia
0


„Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”


Nazwa programu zdrowotnego
„Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”

Skrótowy opis działań realizowanych w ramach programu


Choroby cywilizacyjne to jeden z największych obecnie problemów zdrowotnych społeczeństw państw wysoko rozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, do grona, których zaliczana jest również Polska. Zjawiskami mającymi decydujący wpływ na wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne są niezmiennie: nieustający postęp technologiczny oraz coraz bardziej odczuwalne dla zwykłego człowieka negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Istotnymi zagadnieniami dotyczącymi chorób cywilizacyjnych są także kwestie wprowadzania odpowiedniej profilaktyki i edukacji społeczeństwa w zakresie unikania czynników ryzyka, wykonywania systematycznych badań i odpowiednio szybkiego reagowania na pojawienie się niepokojących objawów choroby.
W związku ze znaczącym wzrostem zachorowań na te choroby, Minister Zdrowia od kilku lat planuje, inicjuje i wdraża szereg programów zdrowotnych zajmujących się poprawą leczenia osób dotkniętych schorzeniami związanymi w sposób pośredni i bezpośredni z negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji, wdrażaniem nowych metod terapii, prowadzeniem akcji profilaktyczno-edukacyjnych, czy badań naukowych pozwalających dogłębnie poznać nowe, niepokojące zjawiska wśród osób należących do grup ryzyka.
Od 2010 r. realizowany jest program zdrowotny pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym”. Katalog chorób posiada charakter zbioru otwartego, a zawarcie w nim określonej jednostki chorobowej uzależnione jest jedynie od kwestii: istnienia ważnego zjawiska epidemiologicznego, ważnego problemu zdrowotnego dotyczącego całej lub danej grupy świadczeniobiorców czy wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych, mogących wpłynąć na poprawę stanu zdrowia populacji. Pierwsze trzy moduły poświęcone zostały zagadnieniom wchodzącym w skład trzech, dotychczas realizowanych programów zdrowotnych, tj.: „ Programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej”, „Programu prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce” i „Programu eliminacji niedoboru jodu w Polsce”.Moduł I - „Programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej”

Moduł II - „Programu prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce”, od 2012 r. „Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej”,

Moduł III - „Programu eliminacji niedoboru jodu w Polsce”


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 7679

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions