Ministerstwo 
Zdrowia


 

Piotr Warczyński

Podsekretarz stanu


Urodził się 19 marca 1959 r.

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach biznes i zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, zarządzanie jakością w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz studium edukacji ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Narodowym Banku Polskim. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii.

W latach 1989 – 2000 pracował w Zakładzie Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Wojskowej Akademii Medycznej, aktualnie Wojskowego Instytutu Medycznego, oraz prowadził działalność w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. W latach 2000 – 2014 kolejno pełnił funkcje: głównego specjalisty, zastępcy ds. medycznych i dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych, dyrektora Departamentu Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dyrektora Biura Akredytacji w Ministerstwie Zdrowia, a także dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W latach 2004 – 2014 był dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. W latach 2004 – 2005 pełnił obowiązki dyrektora generalnego, a w latach 2004 – 2012 zajmował stanowisko zastępującego dyrektora generalnego w tym urzędzie. Od 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, jest także członkiem Komitetu ds. Zapewnienia Bezstronności PCBC.

Od 2005 r. wykłada m.in. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziale Ekonomii i Zarządzania WSHiP im. R. Łazarskiego (MBA w ochronie zdrowia).

Był inicjatorem i współautorem kilkunastu projektów oraz nowelizacji ustaw, m.in.: ustawy o działalności leczniczej (2011 r.) oraz pakietu ustaw zdrowotnych (2007/2008 r.), w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008 r.), ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (2008 r.). Współtworzył również ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (2005 r.), projekt ustawy o sieci szpitali oraz projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, a także program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" (tzw. plan B) realizowany w latach 2009 – 2011.


Wersja do drukuPowrót


 
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions