Ministerstwo 
Zdrowia


 

Cezary Rzemek

Podsekretarz Stanu


Urodził się 24 lutego 1975 roku w Wyszkowie.
Stan cywilny: Żonaty

Wykształcenie
2007 Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
Zarządzanie w ochronie zdrowia
1998 – 2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Zarządzanie
magister - praca „Metody budowy portfela papierów wartościowych”
1996 – 1998 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Finanse i Bankowość
licencjat – praca „Metody wyceny papierów wartościowych na podstawie sektora bankowego”

Doświadczenie Zawodowe
2007 – 2009 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dyrektor
2005 – 2007 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy
2003 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Główny Księgowy
2002 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Główny Księgowy
1999 – 2002 Massa Company S.A. w Białymstoku
Wydział księgowości – starszy księgowy, kierownik działu finansowo – księgowego
1998 – 1999 Powszechna Spółdzielnia Spożywców “SPOŁEM” w Białymstoku
Dział Kontroli Wewnętrznej - kontroler-inwentaryzator

Kursy i szkolenia
 Zarządzanie kadrą w nowoczesnej firmie
 Doskonalenie umiejętności menedżerskich – zarządzanie konfliktem
 Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
 Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce
 M 205 Microsoft Access 2000
 Microsoft Office 2003
 Vademecum Głównego Księgowego
 Kierowanie ludźmi w nowoczesnej firmie
 Prawo jazdy kat. B, C, E

Wersja do drukuPowrót


 
Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions