Ministerstwo 
Zdrowia


Zamówienia publiczne
27-03-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-11543/AB/14
Dostawa kart na usługi sportowo - rekreacyjne
27-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat czynnika krzepnięcia VII
ZZP-88/14

26-03-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11707/AB/14
Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego
26-03-2014
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-11331/AB/14 wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie
24-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.
ZZP-80/14

24-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci kompatybilnej ze szczepionką pcv13 – do kontynuacji szczepień
ZZP-79/14

24-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci
ZZP-78/14

24-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Szczepionki DTaP przeciwko błonicy – tężcowi – krztuścowi zawierająca acelularny komponent krztuśca w ilości ≥ 25 mikrogramów antygenu krztuścowego na dawkę w zastosowaniu przy szczepieniu przypominającym u dzieci powyżej 4 lat
poz. 1-2
ZZP-77/14

20-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat fibrynogenu
ZZP-90/14

20-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII
ZZP-89/14

18-03-2014
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 1) częściowa wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego
i warszawskiego, w ilości 139 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 139 szt,
2) wymiana drzwi zewnętrznych w ilości 10 szt., na nowe z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru,
wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem, dostawą i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15, w Warszawie

12-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2014 roku dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Katowicach, Wałbrzychu oraz Warszawie
ZZP-75/14

12-03-2014
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego,
w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,
3) dostarczenie wszystkich egzemplarzy pakietów startowych, o których mowa w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski

10-03-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11331/AB/14 + Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.
04-03-2014
Ogłoszenie o unieważnieniu
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y
–po ukończeniu 12. miesiąca życia
ZZP-46/14

04-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionki skoniugowanej przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y – z możliwością stosowania u osób w wieku od dwóch lat
ZZP-76/14

03-03-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-81/14 do ZZP-86/14

03-03-2014
Ogłoszenia o zamówienia
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-69 - ZZP-74

26-02-2014
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego,
w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,
3) dostarczenie wszystkich egzemplarzy pakietów startowych, o których mowa w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski

26-02-2014
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego,
w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,
3) dostarczenie wszystkich egzemplarzy pakietów startowych, o których mowa w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski

24-02-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego
W poszczególnych województwach
ZZP-53/14 - ZZP-68/14

24-02-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego,
w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,
3) dostarczenie wszystkich egzemplarzy pakietów startowych, o których mowa w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski

21-02-2014
Zmiana ogłoszenia i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 1) częściowa wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego
i warszawskiego, w ilości 139 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 139 szt,
2) wymiana drzwi zewnętrznych w ilości 10 szt., na nowe z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru,
wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem, dostawą i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15, w Warszawie

19-02-2014
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 1) częściowa wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego
i warszawskiego, w ilości 139 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 139 szt,
2) wymiana drzwi zewnętrznych w ilości 10 szt., na nowe z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru,
wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem, dostawą i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15, w Warszawie

12-02-2014
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 dostawa do Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
w Warszawie 150 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad, foteli obrotowych bez usługi montażu

11-02-2014
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko meningokokom typu C - po ukończeniu 2. miesiąca życia
ZZP-45/14

11-02-2014
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki przeciwko poliomyelitis (żywa) a 10 dawek
ZZP-44/14

10-02-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + zmiana ogłoszenia + zmiana SIWZ + wynik postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11175/AB/14 1) częściowa wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego
i warszawskiego, w ilości 139 szt., na nowe okna z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru istniejących wraz z podokiennikami w ilości 139 szt,
2) wymiana drzwi zewnętrznych w ilości 10 szt., na nowe z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru,
wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem, dostawą i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15, w Warszawie

03-02-2014
Ogłoszenie o wyborze
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von willebranda do leczenia choroby von Willebranda /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015
ZZP-03/14

03-02-2014
Ogłoszenie o wyborze
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia ix /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015
ZZP-02/14

03-02-2014
Ogłoszenie o wyborze
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia viii /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015/
ZZP-01/14

24-01-2014
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11156/AB/14 (wyjaśnienia do siwz + wynik postępowania)
dostawa do Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
w Warszawie 150 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad, foteli obrotowych bez usługi montażu

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
Poz. 1 Ty – SZCZEPIONKA DUROWA inj. 10 ml ( 20 dawek ) ; Poz. 2 d – SZCZEPIONKA BŁONICZA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml ; Poz. 3 D – SZCZEPIONKA BŁONICZA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 10 ml ( 20 dawek ) ; Poz. 4 DT – SZCZEPIONKA BŁONICZO-TĘŻCOWA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP-22/14 poz. 1-4

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
DTP – SZCZEPIONKA BŁONICZO-TĘŻCOWO-KRZTUŚCOWA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP-09/14

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
Td - szczepionka tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj.
0,5 ml
ZZP-11/14

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
T - szczepionka tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj.0,5 ml
ZZP-12/14

22-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko meningokokom grupy A,C, W135 i Y - po ukończeniu 12. miesiąca życia
ZZP-46/14

22-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko meningokokom typu C - po ukończeniu 2. miesiąca życia
ZZP-45/14

22-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki przeciwko poliomyelitis (żywa) a 10 dawek
ZZP-44/14

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki potrójnej przeciw odrze - śwince - różyczce
ZZP-16/14 poz. 1-4

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, (bezkomórkowa, złożona) adsorbowanej, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5ml
ZZP-15/14 poz. 1-2

22-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki p/ wściekliźnie inaktywowanej inj. 0,5 ml
ZZP-18/14

15-01-2014
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa czynnika krzepnięcia IX osoczopochodnego/rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-25/14

15-01-2014
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa czynnika krzepnięcia VIII osoczopochodnego/rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-24/14

15-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa
ZZP-38/13

15-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC)
ZZP-37/14

15-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPPC)
ZZP-36/14

15-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji
ZZP - 35/14

14-01-2014
Unieważnienie postępowania
Szczepionka DTaP - błoniczo - tężcowo - krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml
ZZP-10/14

09-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpocznie się w 2014 roku nabór wiosenny
ZZP-07/14

02-01-2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO‘2014
ZZP-09/13

02-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki Ty-T durowo - tężcowej
znak: ZZP-23/14
02-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 10 walentną - PCV10 do kontynuacji szczepień
znak: ZZP-20/14
02-01-2014
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki przeciw WZW typu B dla dorosłych
znak: ZZP-14/14
27-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka td tężcowo-błonicza–adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP-11/14

27-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka DTAP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml
ZZP-10/14

27-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/gruźlicza BCG- szczep Moreau inj. limf. á 10 dawek
ZZP-08/14

27-12-2013
Sprostowanie do SIWZ
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 300µg lub 2x150µg ( 1500 j.m. lub 2x725 j.m. )
ZZP-06/14

27-12-2013
Sprostowanie do SIWZ
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 150µg lub 250µg ( 750 j.m. lub 1250 j.m. )
ZZP-05/14

27-12-2013
Sprostowanie do SIWZ
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 50µg lub 125µg ( 250 j.m. lub 625 j.m. )
ZZP-04/14

23-12-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-10888/AB/13
wykonanie i wdrożenie Modułu Importu Rezydentur zintegrowanego z Asseco ERP oraz dostarczenie Ministerstwu Zdrowia licencji do korzystania z Modułu Importu Rezydentur zintegrowanego z Asseco ERP w module Finanse i Księgowość oraz świadczenie usług serwisowych oprogramowania Asseco Softlab ERP w liczbie maksymalnie 100 godzin
19-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka T-tęźcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP-12/14

17-12-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13
Dostawa foteli obrotowych
16-12-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ZZP-33/14

13-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czynnika krzepnięcia IX osoczopochodnego/rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-25/14

13-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czynnika krzepnięcia VIII osoczopochodnego/rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-24/14

13-12-2013
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
postępowanie z wolnej ręki
Wymiana okien
13-12-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10782/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
12-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionki p/ WZW typu B dla dzieci,
ZZP-13/14

12-12-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
Szczepionki p/ Haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml 1 dawka a 10 mikrogramów,
ZZP-19/14

12-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionki p/ Haemophilus influenzae typu b inj. 0,5 ml 1 dawka a 10 mikrogramów,
ZZP-19/14

10-12-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa
ZZP-172/13

10-12-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną PCV13 - do kontynuacji szczepień
ZZP-170/13

10-12-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 10 walentną PCV10 - do kontynuacji szczepień
ZZP-169/13

10-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ZZP-33/14

10-12-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa sprzętu komputerowego jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem i monitorów
ZZP-183/13

09-12-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 Dostawa foteli obrotowych
09-12-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10782/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
06-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
poz. 1-4 : Poz. 1. Ty – SZCZEPIONKA DUROWA inj. 10 ml ( 20 dawek ) ; Poz. 2.d – SZCZEPIONKA BŁONICZA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml ; Poz. 3. D – SZCZEPIONKABŁONICZA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 10 ml ( 20 dawek ) ; Poz. 4. DT – SZCZEPIONKABŁONICZO-TĘŻCOWA adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml.
ZZP-22/14

06-12-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10782/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
05-12-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10782/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
05-12-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10553/JP/13
dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych.
04-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpocznie się w 2014 roku nabór wiosenny
ZZP-07/14

04-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 300µg lub 2x150µg ( 1500 j.m. lub 2x725 j.m. )
ZZP-06/14

04-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 150µg lub 250µg ( 750 j.m. lub 1250 j.m. )
ZZP-05/14

04-12-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty - d w dawce 50µg lub 125µg ( 250 j.m. lub 625 j.m. )
ZZP-04/14

03-12-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10737/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
29-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach): poz.1-2
ZZP-180/13

29-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach): poz.1-2
ZZP-179/13

29-11-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa komputera przenoŒśnego typu laptop
ZZP-178/13

29-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach(penach),poz.1-2
ZZP-26/14

28-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10419/AB/13
Informator i ulotki
28-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10434/JP/13
obsługa spotkań
28-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13
kompleksowa organizacja i obsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych oraz PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz pracowników Departamentu Funduszy Europejskich
28-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10434/JP/13
obsługa spotkań
27-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa sprzętu komputerowego jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem i monitorów
ZZP-183/13

27-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Licencje pakietu biurowego oraz licencje systemu serwerowego
ZZP-173/13 cz.2

27-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - komputery stacjonarne
ZZP-173/13

25-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10764/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS).
25-11-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10739/AB/13 Dostawa foteli obrotowych
22-11-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki T - tężcowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu.
znak ZZP-167/13

22-11-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10739/AB/13
Dostawa foteli obrotowych
22-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia
21-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10727/AB/13
Wykonanie projektu budowlanego
20-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa komputera przenośnego typu laptop na potrzeby głównego inspektoratu farmaceutycznego
ZZP-178/13

15-11-2013
Ogłoszenia o zamówieniu
na dostawę szczepionki potrójna przeciw odrze – śwince – różyczce
znak ZZP-16/14

15-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
na dostawę: koncentratu rekombinowanego czynnika VIIa
znak: ZZP-162/13

15-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
na dostawę: koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
znak: ZZP-161/13

15-11-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
na dostawę: Koncentrat czynnika VIII rekombinowanego minimum II generacji
ZZP-160/13

14-11-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10764/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS).
14-11-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10553/JP/13
dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych.
14-11-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatora kształcenia na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek
(województwo zachodniopomorskie)
ZZP-168/13

13-11-2013
Zmiana do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10764/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS).
13-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
ZZP-173/13

13-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von willebranda do leczenia choroby von Willebranda /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015
ZZP-03/14

13-11-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 Wykonanie projektu budowlanego
13-11-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10737/JP/13 dostawa sprzętu komputerowego
12-11-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10764/JP/13 (+ zmiana do siwz + wyjaśnienia do siwz) + wynik postępowania
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS).
12-11-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 kompleksowa organizacja i obsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych oraz PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz pracowników Departamentu Funduszy Europejskich
12-11-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 Wykonanie projektu budowlanego
12-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka ty – t durowo tężcowa inj. 0,5 ml
ZZP-23/14

12-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilna ze szczepionką 10 walentną - pcv10 do kontynuacji szczepień
ZZP-20/14

12-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów, inj. 0,5 ml poz. 1-2
ZZP-15/14

12-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki przeciw wzw typu b dla dorosłych inj. 1,0 ml
ZZP-14/14

08-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia ix /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015
ZZP-02/14

08-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu czynnika krzepnięcia viii /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015/
ZZP-01/14

06-11-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10650/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
kompleksowa organizacja i obsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych oraz PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu oraz pracowników Departamentu Funduszy Europejskich
04-11-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa
ZZP-172/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-60/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-59/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-58/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-57/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-56/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-55/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki"
ZZP-54/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki"
ZZP-27/13

04-11-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki"
ZZP-26/13

31-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa serwera i sprzętu komputerowego
ZZP-157/13

30-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na wykonanie i dostawę ręcznika frotte z logotypem kampanii "Twoja krew - Moje życie" i adresem strony internetowej www.twojakrew.pl
znak: ZZP-171/13

30-10-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
na dostawę Szczepionki p/WZW typu B dla dorosłych.
ZZP-140/13

30-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną PCV13 - do kontynuacji szczepień
ZZP-170/13

30-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 10 walentną PCV10 - do kontynuacji szczepień
ZZP-169/13

29-10-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
w sprawie zakupu artykułów promocyjnych
ZZP - 134/13
poz. 1-2

29-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10555/AB/13 Obsługa Cateringowa
29-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10500/JP/13
wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych
28-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i dystrybucja raportu z końcowego badania ewaluacyjnego projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)"
ZZP-159/13

24-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
zamówienie na dostawę szczepionki potrójnej przeciw odrze-śwince-różyczce
poz.1-3, procedura ZZP-125/13

23-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
zakup koncentratu rekombinowanego czynnika VII a
ZZP - 138/13

23-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Poz. 1 czynnik krzepnięcia VIII osoczopochodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
poz. 2 czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-136/13

23-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Poz. 1 czynnik krzepnięcia IX osoczopochodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
poz. 2 czynnik krzepnięcia IX rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-137/13

22-10-2013
Wynik postępowania
publikacja w dzienniku ogólnokrajowym oraz w 3 periodykach fachowych ogłoszeń dot. zakończenia projektu pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
21-10-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia
18-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa serwera i sprzętu komputerowego
ZZP-157/13

18-10-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10555/AB/13 Obsługa Cateringowa
16-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie i dystrybucja raportu z końcowego badania ewaluacyjnego projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)"
ZZP-159/13

16-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej:
1. 330 licencji na oprogramowanie Microsoft Office 2013 Standard lub równoważne ;
2. 30 licencji na oprogramowanie Microsoft Office 2013 Professional Plus lub równoważne; 3. 650 licencji dostępowych Microsoft Windows Server 2012 Client Access License Device CAL lub równoważnych;

16-10-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10423/JP/13 + wyjaśnień do SIWZ + Wynik postępowania
organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia.
15-10-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
publikacja w dzienniku ogólnokrajowym oraz w 3 periodykach fachowych ogłoszeń dot. zakończenia projektu pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
14-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/wściekliźnie inktywowana inj. 1 dawka
ZZP-165/13

14-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10379/JP/13
wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów)
11-10-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10473/AB/13 + wyjaśnienia do SIWZ + WYNIK
publikacja w dzienniku ogólnokrajowym oraz w 3 periodykach fachowych ogłoszeń dot. zakończenia projektu pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki T - tężcowej adsorbowanej na wodorotlenku glinu.
ZZP-167/13

11-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki Td - tężcowo - błoniczej adsorbowanej na wodorotlenku glinu,
ZZP-166/13
poz. 1-2

10-10-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10500/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych
10-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: koncentrat aktywowanego zespołu czynników zespołu protrombiny (aPCC)
znak: ZZP-164/13

10-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat czynników zeposłu protrombiny (PCC)
znak: ZZP-163/13

10-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: koncentratu rekombinowanego czynnika VIIa
znak: ZZP-162/13

10-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von willebranda
znak: ZZP-161/13

10-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: Koncentrat czynnika VIII rekombinowanego minimum II generacji
Znak postępowania: ZZP-160/13

08-10-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: Preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu
znak: ZZP-158/13

02-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę dawców krwi i jej składników z zakresu „Zasady komunikacji interpersonalnej, w tym elementy mowy werbalnej i niewerbalnej z uwzględnieniem zasad pracy z trudnym i wymagającym klientem - dawcą”
ZZP-129/13

02-10-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10376/JP/13 Przeprowadzenie kursów językowych
01-10-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki przeciw gruźliczej BCG - szczep moreau inj. Limf. A 10 dawek
ZZP-128/13

30-09-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10379/JP/13
wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów)
30-09-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10379/JP/13
wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych (gadżetów)
30-09-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 + Wynik postępowania
dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej:
1. 330 licencji na oprogramowanie Microsoft Office 2013 Standard lub równoważne ;
2. 30 licencji na oprogramowanie Microsoft Office 2013 Professional Plus lub równoważne; 3. 650 licencji dostępowych Microsoft Windows Server 2012 Client Access License Device CAL lub równoważnych;

30-09-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
zamówienie na dostawę szczepionki potrójnej przeciw odrze-śwince-różyczce
poz.1-3, procedura ZZP-125/13

25-09-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii
ZZP - 51/13

23-09-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL
20-09-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-10377/AB/13 Część I zamówienia - wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej w ilości 177 szt. wraz z podokiennikami w skrzydle B i C oraz wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 10 szt. w skrzydle A, B i C w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część II zamówienia – wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 4 szt. w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie;
Część III zamówienia - wykonanie projektu technicznego kompleksowego remontu pomieszczeń sanitarnych w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część IV zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej częściowej wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 700 m2 w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie

19-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 r. w 19 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ZZP-139/13

18-09-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL
17-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
zakup koncentratu rekombinowanego czynnika VII a
ZZP - 138/13

16-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę Szczepionki p/WZW typu B dla dorosłych.
ZZP-140/13

16-09-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-10148/JP/13
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
13-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Poz. 1 czynnik krzepnięcia IX osoczopochodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
poz. 2 czynnik krzepnięcia IX rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-137/13

13-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Poz. 1 czynnik krzepnięcia VIII osoczopochodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
poz. 2 czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP-136/13

11-09-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10403/JP/13 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL
10-09-2013
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Dostawa czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii
51/13

10-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii
51/13

09-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
w sprawie zakupu artykułów promocyjnych
ZZP - 134/13
poz. 1-2

09-09-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2013 r.
ZZP - 47/13
cz.2

09-09-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2013 r.
ZZP - 47/13
cz.1

06-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
poz.1 wykonanie i dostawa kubków z logotypem kampanii „Twoja krew-Moje życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl
poz.2 wykonanie i dostawa zakreślaczy z adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl,
ZZP-135/13,
poz.1-2

06-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
poz.1 wykonanie i dostawa toreb eko z logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl
poz.2 wykonanie i dostawa toreb na zakupy składanych w etui z plastikowym karabinkiem z logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl,
ZZP-133/13

06-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie i dostawa ręczników frotte zwijanych w formie maskotki (serduszko) z logotypem kampanii „twoja krew – moje życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl,
ZZP-132/13

06-09-2013
Wyjaśnień do SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Część I zamówienia - wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej w ilości 177 szt. wraz z podokiennikami w skrzydle B i C oraz wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 10 szt. w skrzydle A, B i C w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część II zamówienia – wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 4 szt. w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie;
Część III zamówienia - wykonanie projektu technicznego kompleksowego remontu pomieszczeń sanitarnych w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część IV zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej częściowej wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 700 m2 w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy
ul. Miodowej 15 w Warszawie;

05-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie i dostawa parasoli z logotypem kampanii „Twoja krew – Moje życie” i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl
ZZP-131/13

04-09-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-10377/AB/13 + wyjaśnienie do SIWZ + wynik postępowania
Część I zamówienia - wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej w ilości 177 szt. wraz z podokiennikami w skrzydle B i C oraz wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 10 szt. w skrzydle A, B i C w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część II zamówienia – wykonanie projektu technicznego wymiany drzwi wejściowych w ilości 4 szt. w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie;
Część III zamówienia - wykonanie projektu technicznego kompleksowego remontu pomieszczeń sanitarnych w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;
Część IV zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej częściowej wymiany pokrycia dachowego o powierzchni 700 m2 w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy
ul. Miodowej 15 w Warszawie;

04-09-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki potrójnej przeciw odrze - śwince - różyczce poz. 1 - 3.
ZZP-125/13

02-09-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10148/JP/13
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
29-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP - 98-113/13

29-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a
ZZP - 120/13

28-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę dawców krwi i jej składników z zakresu „Zasady komunikacji interpersonalnej, w tym elementy mowy werbalnej i niewerbalnej z uwzględnieniem zasad pracy z trudnym i wymagającym klientem – dawcą”
znak: 129/13

28-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionki P/WZW typu B dla dzieci
znak: ZZP- 127/13

28-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionek P/Haemophilus influenzae typu B
znak: ZZP-126/13

28-08-2013
Ogłoszenie w sprawie dodatkowych informacji do ogłoszenia
na dostawę szczepionek
znak: ZZP-123/13

28-08-2013
Ogłoszenie w sprawie dodatkowych informacji do ogłoszenia
na dostawę szczepionek przeciw gruźlicza BCG
znak: ZZP-128/13

26-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci,kompatybilnej ze szczepionką 13 Walentną - PCV13 do kontynuacji szczepień
ZZP-122/13

23-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
na zakup szczepionki p/gruźlicza BCG
znak ZZP-128/13
22-08-2013
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Dostawa szczepionki potrójnej przeciw odrze- śwince - różyczce
ZZP-124/13

22-08-2013
Ogłoszenia o zamówieniu
Szczepionka DTP błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml.
ZZP-123/13

21-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP - 62/13

21-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji,
ZZP-118/13

14-08-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach penach
ZZP-121/13

12-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki potrójnej przeciw odrze- śwince - różyczce
ZZP-124/13

09-08-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach penach
ZZP-121/13

09-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii
ZZP - 62/13

09-08-2013
Ogłoszenie dodatkowych informacji
Koncentrat rekombinowanego czynnika VII a.
ZZP - 120/13

08-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa Koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
ZZP-116/13

07-08-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII minimum II generacji
ZZP-117/13

06-08-2013
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
Przygotowanie, realizacja i koordynacja kursu dokształcającego dla pielęgniarek realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+)ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 53/13

05-08-2013
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
KONCENTRAT aktywowanego ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC)
ZZP-119/13

05-08-2013
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
KONCENTRAT aktywowanego ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC)
ZZP-119/13

05-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
KONCENTRAT aktywowanego ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC)
ZZP-119/13

05-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci,kompatybilnej ze szczepionką 13 Walentną - PCV13 do kontynuacji szczepień
ZZP-122/13

02-08-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a
ZZP - 120/13

31-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-10105/JP/13
Usługa gastronomiczna
31-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9891/JP/13
wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza efektów wsparcia - identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach Priorytetu XII PO IiŚ”
30-07-2013
Unieważnienie ogłoszenia o ponownym wyborze oferty
Przygotowanie, realizacja i koordynacja kursu dokształcającego dla pielęgniarek realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+)ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 53/13

29-07-2013
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
Przygotowanie, realizacja i koordynacja kursu dokształcającego dla pielęgniarek realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+)ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 53/13

25-07-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji,
ZZP-118/13

24-07-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), poz.1-2
ZZP-121/13

23-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9669/AB/13
Wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych
22-07-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie kontroli wojewódzkich odrodków medycyny pracy,
znak: ZZP-115/13

22-07-2013
Ogłoszenia o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 19.06.2013
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
znak: ZZP-27/13

22-07-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
znak: ZZP-27/13

19-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr MZ-AGZ-270-9889/JP/13
świadczenie usługi hostingowej i wsparcia technicznego dla strony internetowej www.zdrowie.gov.pl
19-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13
wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
19-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania MZ-AGZ-270-10001/AB/13
dostawa części komputerowych, akcesoriów i systemu konferencyjnego
18-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacja kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej nt. inwestycji finansowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zadań Wykonawcy należy: opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych na temat projektów zrealizowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia, tj. zebranie materiałów źródłowych, opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie 16 artykułów sponsorowanych, przeprowadzenie wywiadów i ich autoryzacja
17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-95/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-94/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-93/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-92/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-91/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-90/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-89/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-88/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-87/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-86/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-85/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-84/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-83/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-82/13

17-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-81/13

16-07-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
ZZP-80/13

16-07-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
dostawa: koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
znak: ZZP-118/13

16-07-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa: koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
znak: ZZP-118/13

16-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9938/AB/13
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Ministerstwa Zdrowia
16-07-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
dostawa Koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
znak ZZP-116/13

16-07-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
znak ZZP-116/13

15-07-2013
Korekta do ogłoszenia
Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII minimum II generacji
ZZP-117/13

15-07-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII minimum II generacji
ZZP-117/13

12-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9890/JP/13
Dostawa tonerów
09-07-2013
Wyjaśnienia i zmiany do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9938/AB/13
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Ministerstwa Zdrowia
09-07-2013
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SITE2
ZZP-52/13

08-07-2013
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9938/AB/13
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Ministerstwa Zdrowia
08-07-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie kontroli wojewódzkich odrodków medycyny pracy,
ZZP-115/13

05-07-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
04-07-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10001/AB/13 +wynik
dostawa części komputerowych, akcesoriów i systemu konferencyjnego
04-07-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -AGZ-270-9891/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)
wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza efektów wsparcia - identyfikacja i ocena rezultatów realizacji projektów w ramach Priorytetu XII PO IiŚ”
02-07-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9673/JP/13 Przygotowanie i dostawa folderu promocyjnego oraz toreb reklamowych
01-07-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9889/JP/13 + wynik
świadczenie usługi hostingowej i wsparcia technicznego dla strony internetowej www.zdrowie.gov.pl
28-06-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacja kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej nt. inwestycji finansowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zadań Wykonawcy należy: opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych na temat projektów zrealizowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia, tj. zebranie materiałów źródłowych, opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie 16 artykułów sponsorowanych, przeprowadzenie wywiadów i ich autoryzacja
28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubelskim
ZZP-66/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim
ZZP-79/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie wielkopolskim
ZZP-78/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
ZZP-77/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie świętokrzyskim
ZZP-76/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim
ZZP-75/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie pomorskim
ZZP-74/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim
ZZP-73/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podkarpackim
ZZP-72/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim
ZZP-71/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim
ZZP-70/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim
ZZP-69/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
ZZP-68/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubuskim
ZZP-67/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim
ZZP-65/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim
ZZP-64/13

28-06-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców, którzy zapewnią ekspertów niezbędnych do oceny wniosków aplikacyjnych składanych w ramach konkursu do programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 35/13

27-06-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
realizacja kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej nt. inwestycji finansowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zadań Wykonawcy należy: opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych na temat projektów zrealizowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia, tj. zebranie materiałów źródłowych, opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie 16 artykułów sponsorowanych, przeprowadzenie wywiadów i ich autoryzacja
27-06-2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9846/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
27-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9804/JP/13
Bilety lotnicze
26-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9749/AB/13
Dostawa i montaż mebli
25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP-104/13
poz. 1÷8 (wojew. mazowieckie).

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP - 105/13
poz. 1÷3( wojew. opolskie)

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r. - znak sprawy: ZZP-113/13 poz. 1÷5 (woj. zachodniopomorskie).
25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP-107/13
poz. 1÷3 (wojew. podlaskie)

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r. - znak sprawy: zzp-112/13 poz. 1÷6( wojew. Wielkopolskie )
25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP-106/13
poz. 1÷4 ( wojew. podkarpackie )

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r. - znak sprawy: zzp-111/13 poz. 1÷3( wojew. Warmińsko-mazurskie )
25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2013 r. - znak sprawy: ZZP-110/13 poz. 1÷4 (woj. świętokrzyskie)
25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2013 r.
ZZP-101/13
poz. 1÷4 (wojew. lubuskie).

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne , które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP-100/13
poz. 1÷5 ( wojew. lubelskie )

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
- znak sprawy: zzp-109/13 poz. 1÷6(wojew. Śląskie)

25-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2013 r.
znak sprawy: ZZP-108/13 poz. 1÷4 (wojew. pomorskie)

25-06-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9669/AB/13
Wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych
25-06-2013
Zmiana do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9669/AB/13
Wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych
24-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2013r.
ZZP-103/13

24-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2013r.
ZZP-102/13

24-06-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
realizacja kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej nt. inwestycji finansowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zadań Wykonawcy należy: opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych na temat projektów zrealizowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia, tj. zebranie materiałów źródłowych, opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie 16 artykułów sponsorowanych, przeprowadzenie wywiadów i ich autoryzacja
21-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2013r.
ZZP-99/13

21-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2013r.
ZZP-98/13

21-06-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania wautomatycznych wstrzykiwaczach (penach):poz. 1 wkłady fiolka/ampułka poniżej 7 mgpoz.2 wkłady fiolka/ampułka powyżej lub równe 7 mg, znak ZZP-114/13
21-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9748/JP/13
Publikacja ogłoszeń
20-06-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9669/AB/13
Wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych
20-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9669/AB/13
Wykonanie projektu technicznego wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych
20-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
Przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9890/JP/13
Dostawa tonerów
20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w Zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu Kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego na terenie województwa Lubelskie albo podkarpackie albo świętokrzyskie– i edycja dla 25 osób
znak ZZP – 58/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w Zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu Kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego na terenie województwa Lubelskie albo podkarpackie albo świętokrzyskie– i edycja dla 25 osób
znak ZZP – 54/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w Zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu Kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego na terenie województwa Lubelskie albo podkarpackie albo świętokrzyskie– i edycja dla 25 osób
znak ZZP – 56/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w Zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu Kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego na terenie województwa Lubelskie albo podkarpackie albo świętokrzyskie– i edycja dla 25 osób
znak ZZP – 60/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-59/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-57/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-55/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-27/13

20-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-26/13

19-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9846/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
19-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
Poz. 1 – poz.4
(osobna część (pozycja) dla każdego z województw),
ZZP-61/13

19-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
Poz. 1 – poz.12
(osobna część (pozycja) dla każdego z województw),
ZZP-25/13

19-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9673/JP/13
Przygotowanie i dostawa folderu promocyjnego oraz toreb reklamowych.
19-06-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SITE2
ZZP - 52/13

18-06-2013
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
Cz. 1 zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
Cz. 2 zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
ZZP - 47/13

17-06-2013
Ogłoszenie o unieważnieniu wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9846/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
17-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9673/JP/13
Przygotowanie i dostawa folderu promocyjnego oraz toreb reklamowych.
12-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
postępowanie nr MZ-AGZ-270-9846/JP/13
dostawa sprzętu komputerowego
07-06-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9523/AB/13
Ochrona fizyczna osób i mienia
06-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9846/JP/13
Dostawa sprzętu komputerowego
04-06-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9846/JP/13
Dostawa sprzętu komputerowego
31-05-2013
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270- 9580/JP/13
Dostawa sprzętu komputerowego
29-05-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki NR MZ-AGZ-270-9539/AB/13
usługa dostawy aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: FK, Stany Magazynowe, Środki trwałe wraz z wdrożeniem aktualizacji oraz usługą serwisu oprogramowania
29-05-2013
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9523/AB/13
Ochrona fizyczna osób i mienia
29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: warmińsko-mazurskie
ZZP-94/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: świętokrzyskie
ZZP-93/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: śląskie
ZZP-92/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: pomorskie
ZZP-91/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: podlaskie
ZZP-90/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: opolskie
ZZP-89/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: dolnośląskie
ZZP-80/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: zachodniopomorskie
ZZP-95/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: mazowieckie
ZZP-88/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: podkarpackie
ZZP-87/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: małopolskie
ZZP-86/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: łódzkie
ZZP-85/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: wielkopolskie
ZZP-84/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: lubuskie
ZZP-83/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: lubelskie
ZZP-82/13

29-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: kujawsko-pomorskie
ZZP-81/13

27-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie kontroli wojewódzkich odrodków medycyny pracy,
ZZP-97/13

24-05-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270- 9580/JP/13
Dostawa sprzętu komputerowego
24-05-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270- 9580/JP/13
Dostawa sprzętu komputerowego
24-05-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9523/AB/13
Ochrona fizyczna osób i mienia
23-05-2013
Zmiana do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9523/AB/13
Ochrona fizyczna osób i mienia
22-05-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie, realizacja i koordynacja kursu dokształcającego dla pielęgniarek realizowanego w ramachprojektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywanianowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+)ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonującychzawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układumoczowo-płciowego)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 53/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie pomorskim
ZZP-74/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podlaskim
ZZP-73/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie podkarpackim
ZZP-72/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim
ZZP-71/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim
ZZP-70/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim
ZZP-69/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim
ZZP-79/13


22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie wielkopolskim
ZZP-78/13


22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
ZZP-68/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim
ZZP-77/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubuskim
ZZP-67/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubelskim
ZZP-66/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie kujawsko-pomorskim
ZZP-65/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie świętokrzyskim
ZZP-76/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim
ZZP-64/13

22-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie śląskim
ZZP-75/13 w województwie śląskim

21-05-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9524/JP/13
świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych
17-05-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zapytanie o cenę MZ-AGZ-270-9639/JP/13
usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej konferencji pod nazwą „Leczenie dzieci i młodzieży z wadami części twarzowej czaszki”, organizowanej przez Departament Matki i Dziecka, w dniu 17 maja 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia
17-05-2013
Wynik postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13
serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w tym blacharsko-lakiernicze
16-05-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)Poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16 województw)
ZZP - 44/13

14-05-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych
ZZP-63/13

13-05-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9482/JP/13
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej: bufet powitalny (w formie szwedzkiego stołu, serwowany w sali konferencyjnej Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa); obiad w restauracji (odległość do 500 m - pieszo chodnikiem - od ul. Miodowej 15 w Warszawie) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA organizacja i obsługa spotkania z Beneficjentami Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IV kwartale 2013 roku,
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA przygotowanie i świadczenie 4 usług gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich dla Instytucji realizujących projekty w ramach obszaru tematycznego ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA świadczenie 7 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz Programu Operacyjnego PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanych z kosztów zarządzania Programów Operacyjnych: PL07 Poprawa i lepsze dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Spotkania dotyczą m. in.: posiedzeń Komitetu Współpracy, Komitetu ds. wyboru projektów oraz Zespołu Oceny Projektu Predefiniowanego.

09-05-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
zapytanie o cenę MZ-AGZ-270-9639/JP/13
usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej konferencji pod nazwą „Leczenie dzieci i młodzieży z wadami części twarzowej czaszki”, organizowanej przez Departament Matki i Dziecka, w dniu 17 maja 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia
09-05-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych
ZZP-63/13

08-05-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...)poz. 1 - poz.16 (osobna część dla każdego z 16 województw),
ZZP-32/13.

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
Poz. 1 – poz.4
(osobna część (pozycja) dla każdego z województw),
ZZP-61/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
Poz. 1 – poz.12
(osobna część (pozycja) dla każdego z województw),
ZZP-25/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-60/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-58/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-59/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-57/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-27/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-56/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-55/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-54/13

08-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-26/13

07-05-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór realizatora społecznej kampanii promocyjnej dotyczącej zapobiegania chorobom nowotworowym układu moczowo-płciowego
ZZP - 17/13

06-05-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie, realizacja i koordynacja kursu dokształcającego dla pielęgniarek realizowanego w ramachprojektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywanianowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+)ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonującychzawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układumoczowo-płciowego)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 53/13

06-05-2013
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców, którzy zapewnią ekspertów niezbędnych do oceny wniosków aplikacyjnych składanych w ramach konkursu do programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 35/13

30-04-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie, skład i publikację „materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych
znak: ZZP-63/13

26-04-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego SITE2
ZZP - 52/13

26-04-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przygotowanie, skład i publikacja „materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych
ZZP - 41/13

26-04-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców, którzy zapewnią ekspertów niezbędnych do oceny wniosków aplikacyjnych składanych w ramach konkursu do programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 35/13
cz. 1 - 4

26-04-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9524/JP/13
świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych
24-04-2013
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9422/JP/13
Organizacja i obsługa konferencji
23-04-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9430/AB/13
Usługi rekreacyjno-sportowe.
22-04-2013
Wyjaśnienia do siwz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13
serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w tym blacharsko-lakiernicze
22-04-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9524/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
świadczenie usług tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych
22-04-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
Cz. 1 zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
Cz. 2 zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią w 2013 roku
ZZP - 47/13

19-04-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9482/JP/13 (+ Ogłoszenie o wyniku postępowania)
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej: bufet powitalny (w formie szwedzkiego stołu, serwowany w sali konferencyjnej Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa); obiad w restauracji (odległość do 500 m - pieszo chodnikiem - od ul. Miodowej 15 w Warszawie) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA organizacja i obsługa spotkania z Beneficjentami Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IV kwartale 2013 roku,
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA przygotowanie i świadczenie 4 usług gastronomicznych w trakcie szkoleń organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich dla Instytucji realizujących projekty w ramach obszaru tematycznego ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA świadczenie 7 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz Programu Operacyjnego PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanych z kosztów zarządzania Programów Operacyjnych: PL07 Poprawa i lepsze dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych i PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Spotkania dotyczą m. in.: posiedzeń Komitetu Współpracy, Komitetu ds. wyboru projektów oraz Zespołu Oceny Projektu Predefiniowanego.

19-04-2013
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9525/JP/13
Dostawa licencji elektronicznego systemu informacji prawnej.
16-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionek:
poz. 1. Szczepionka Ty-T durowa - tężcowa inj. 10 ml, poz. 2. Szczepionka Ty - durowa inj. 10 ml, poz. 3. Szczepionka D – błonicza adsorbowana inj. 10 ml, poz. 4. Szczepionka DT – błoniczo - tężcowa adsorbowana inj. 0,5 ml, poz. 5. Szczepionka d - błonicza adsorbowana inj. 0,5 ml,
znak: ZZP - 36/13

15-04-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9430/AB/13
Usługi rekreacyjno-sportowe
15-04-2013
Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9525/JP/13
Dostawa licencji elektronicznego systemu informacji prawnej.
11-04-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9430/AB/13
Usługi rekreacyjno-sportowe
11-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę Szczepionki p/haemophilius influenzae typu b
znak: ZZP-38/13
11-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa Szczepionki p/wściekliźnie inaktywowanej
znak ZZP-37/13

10-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p / ospie wietrznej,
ZZP - 40/13

10-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka potrójna p/odrze-śwince-różyczce,
ZZP - 39/13
poz. 1-2

10-04-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie, skład i publikacja „materiału informacyjnego” oraz zaprojektowanie, wydrukowanie i insert ulotki w płatnych czasopismach ogólnopolskiej prasy branżowej, skierowanej do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia i skierowanej do pielęgniarek i położnych
ZZP - 41/13

10-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną - pcv13 do kontynuacji szczepień
ZZP-46/13

10-04-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi(bezkomórkowa, złożona), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów.
ZZP-45/13

29-03-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9422/JP/13
Organizacja i obsługa konferencji
28-03-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Roboty budowlane i instalacyjne w nowej siedzibie centralnego ośrodka badań jakości w diagnostyce mikrobiologicznej w Warszawie
znak ZZP - 31/13

27-03-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9076/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu
27-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)Poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16 województw)
ZZP - 44/13

22-03-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9431/JP/13
usługi sprzątania
19-03-2013
Sprostowanie ogłoszenia
dostawa szczepionek:
poz. 1. Szczepionka Ty-T durowa - tężcowa inj. 10 ml, poz. 2. Szczepionka Ty - durowa inj. 10 ml, poz. 3. Szczepionka D – błonicza adsorbowana inj. 10 ml, poz. 4. Szczepionka DT – błoniczo - tężcowa adsorbowana inj. 0,5 ml, poz. 5. Szczepionka d - błonicza adsorbowana inj. 0,5 ml,
ZZP - 36/13

18-03-2013
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
wybór realizatora społecznej kampanii promocyjnej dotyczącej zapobiegania chorobom nowotworowym układu moczowo-płciowego
ZZP-17/13

18-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...)poz. 1 - poz.16 (osobna część dla każdego z 16 województw),
ZZP-32/13.

18-03-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2013 r. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie
ZZP - 33/13

14-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwkopneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną - pcv13 dokontynuacji szczepień
znak postępowania: ZZP-46/13
14-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi(bezkomórkowa, złożona), adsorbowana o zmniejszonej zawartosci antygenów.
znak postępowania: ZZP-45/13

14-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór realizatora społecznej kampanii promocyjnej dotyczącej zapobiegania chorobom nowotworowym układu moczowo-płciowego
Znak postępowania: ZZP-17/13

12-03-2013
Sprostowania do ogłoszenia
na dostawę Szczepionki p/haemophilius influenzae typu b
procedura znak: ZZP-38/13

08-03-2013
Ogłoszenie o wyniku
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
ZZP-34/13

07-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Szczepionki p/haemophilius influenzae
znak: ZZP-38/13

07-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p / ospie wietrznej,
ZZP - 40/13

07-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka potrójna p/odrze-śwince-różyczce,
ZZP - 39/13
poz. 1-2

07-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Szczepionki p/wściekliźnie inaktywowanej
znak ZZP-37/13

04-03-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9330/AB/13
Tablice i bannery
01-03-2013
Sprostowanie do ogłoszenia
dostawa szczepionek:
poz. 1. Szczepionka Ty-T durowa - tężcowa inj. 10 ml, poz. 2. Szczepionka Ty - durowa inj. 10 ml, poz. 3. Szczepionka D – błonicza adsorbowana inj. 10 ml, poz. 4. Szczepionka DT – błoniczo - tężcowa adsorbowana inj. 0,5 ml, poz. 5. Szczepionka d - błonicza adsorbowana inj. 0,5 ml,
ZZP - 36/13

01-03-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionek:
poz. 1. Szczepionka Ty-T durowa - tężcowa inj. 10 ml, poz. 2. Szczepionka Ty - durowa inj. 10 ml, poz. 3. Szczepionka D – błonicza adsorbowana inj. 10 ml, poz. 4. Szczepionka DT – błoniczo - tężcowa adsorbowana inj. 0,5 ml, poz. 5. Szczepionka d - błonicza adsorbowana inj. 0,5 ml,
ZZP - 36/13

26-02-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Roboty budowlane i instalacyjne w nowej siedzibie centralnego ośrodka badań jakości w diagnostyce mikrobiologicznej w Warszawie
ZZP - 31/13

26-02-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w2013r. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie
Znak: ZZP-33/13

26-02-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane i instalacyjne w nowej siedzibie centralnego ośrodka badań jakości w diagnostyce mikrobiologicznej w Warszawie
ZZP - 31/13

25-02-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9076/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu
22-02-2013
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9330/AB/13
Tablice i bannery
21-02-2013
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9271/JP/13
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych.
21-02-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Preparat rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu- 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: - fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg,
znak: ZZP - 28/13

21-02-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Preparat Rekombinowanego Ludzkiego Hormonu Wzrostu Do Podawania W Automatycznych Wstrzykiwaczach (Penach):
Poz.1 Wkłady (Fiolka/Ampułka) Poniżej 21 Iu (<7 Mg)
Poz.2 Wkłady (Fiolka/Ampułka) Powyżej Lub Równe 21 Iu (≥ 7 Mg)
znak: ZZP – 29/13 (poz.1, poz.2)

20-02-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9330/AB/13
Tablice i bannery
19-02-2013
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9076/JP/13
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu
14-02-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
znak: ZZP-34/13

14-02-2013
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9076/JP/13 (+ wyjaśnienia do siwz) + Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu
29-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę: szczepionki dtap - błoniczo - tężcowo krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca, poz. 1-5
znak: ZZP-14/13

29-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę:szczepionki p/wzw typu b dla dzieci, poz. 1-3
znak: ZZP-12/13

28-01-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9240/JP/13
Usługi pocztowe
25-01-2013
Ogłoszenia o zamówieniu
Preparat rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu- 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: - fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg,
ZZP - 28/13

21-01-2013
Wyjaśnienia o siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9240/JP/13
Usługi pocztowe
21-01-2013
Ogłoszenie o zamówieniu
Preparat Rekombinowanego Ludzkiego Hormonu Wzrostu Do Podawania W Automatycznych Wstrzykiwaczach (Penach):
Poz.1 Wkłady (Fiolka/Ampułka) Poniżej 21 Iu (<7 Mg)
Poz.2 Wkłady (Fiolka/Ampułka) Powyżej Lub Równe 21 Iu (≥ 7 Mg),
ZZP - 29/13

16-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
Obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2013.
ZZP - 6/13

16-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
Obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2013.
ZZP - 8/13

15-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci
ZZP - 16/13

15-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką
ZZP - 15/13

15-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnaze szczepionką 13 walentną - PCV13
ZZP - 13/13

15-01-2013
Ogłoszenie o wyborze
na dostawę szczepionki dtap – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
znak: ZZP-11/13

14-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: szczepionki p/ Haemophilus influenzae typu B
Znak: ZZP 02/13

14-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: Szczepionki p/ wściekliźnie inaktywowana
Znak: ZZP 03/13

11-01-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9075/JP/12
Projekt i wykonanie strony internetowej
10-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki przeciw gruźliczej BCG – szczep Moreau
ZZP-01/13

09-01-2013
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5858/JP/12
Wykonanie, wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
07-01-2013
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
na dostawę koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 24/13

07-01-2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
T- szczepionka tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu
ZZP-05/13

07-01-2013
Ogłoszenia o wyborze oferty
Td - szczepionka tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu
ZZP-04/13
poz. 1 - 4

03-01-2013
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
Dostawa: szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci
ZZP-12/13

03-01-2013
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
dostawa szczepionki p/WZW typu B dla dzieci
ZZP-14/13

28-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Organizacja cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców programu operacyjnego poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego z mechanizmu finansowego EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 144/12

28-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej
ZZP - 111/12

21-12-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5858/JP/12
Wykonanie, wydruk oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
21-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
Obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2013.
ZZP - 8/13

21-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
Obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2013.
ZZP - 6/13

20-12-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu
na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. i powyżej 50 g., oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku
19-12-2012
Zmiana do ogłoszenia
na dostawę szczepionki dtap – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
ZZP-11/13

19-12-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę jednodniowych szkoleń - konferencji w ramach projektu systemowego pn. nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP - 128/12

19-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ZZP-157/12

18-12-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9075/JP/12
Projekt i wykonanie strony internetowej
18-12-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9075/JP/12
Projekt i wykonanie strony internetowej
17-12-2012
Wyjaśnienie do SIWZ
zamówienie MZ-AGZ-270-9075/JP/12
projekt i wykonanie strony internetowej

17-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 24/13

14-12-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5859/JP/12
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. i powyżej 50 g., oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku
14-12-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9074/JP/12
Dostawa sprzętu komputerowego.
13-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa Koncentratu rekombinowanego czynnika VII a
znak: ZZP - 22/13

13-12-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5859/JP/12
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. i powyżej 50 g., oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku
13-12-2012
Sprostowanie do postępowania
Dostawa szczepionki dtap – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
znak: ZZP-11/13
13-12-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5859/JP/12
świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. i powyżej 50 g., oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku
13-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji
ZZP - 18/13

12-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9007/AB/12
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i akcesoriów komputerowych.
12-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych
11-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 19/13

11-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki dtap – błoniczo–tężcowo–krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca
znak: ZZP-11/13

11-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnaze szczepionką 13 walentną - PCV13
znak: ZZP-13/13

11-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką
znak: ZZP-15/13

11-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci
znak: ZZP-12/13


11-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci
znak: ZZP-16/13

11-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilna ze szczepionką 13 walentną - pcv13
znak: ZZP - 141/12

10-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9005/JP/12
Dostawa licencji na oprogramowanie
10-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 151/12

10-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p / ospie wietrznej,
ZZP - 10/13

10-12-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/poliomyelitis (zabita),
ZZP - 09/13

10-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p/ospie wietrznej,
ZZP - 140/12

06-12-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5859/JP/12 (+Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Unieważnienie)
na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g. i powyżej 50 g., oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku
04-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjnej mającej na celu upowszechnianie problematyki osób starszych oraz zachęcanie kadr medycznych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
znak: ZZP-102/12

04-12-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9007/AB/12
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i akcesoriów komputerowych.
04-12-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
04-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 150/12

04-12-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 149/12

03-12-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych
30-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9007/AB/12
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i akcesoriów komputerowych.
30-11-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5852/AB/12
Wykonanie prac konserwatorskich, remontu Sali Kasetonowej i łącznika budynków A i B Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie
30-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 148/12

30-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 147/12

30-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: Szczepionki p/ wściekliźnie inaktywowana
Znak: ZZP 03/13

30-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki p/ Haemophilus influenzae typu B
Znak: ZZP 02/13

30-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: koncentratu Czynników Zespołu Protrombiny (PCC)
Znak: ZZP 21/13

30-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: koncentratu aktywowanego czynników Zespołu Protrombiny (aPCC)
znak: ZZP 20/13

30-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń Konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej Szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
ZZP - 129

29-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki przeciw gruźlicza bcg
znak: ZZP-1/13

29-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9007/AB/12
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i akcesoriów komputerowych.
29-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9005/JP/12
Dostawa licencji na oprogramowanie
29-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 151/12

29-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka t-tęźcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP - 5/13

29-11-2012
Ogłoszenia o wyborze oferty
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 146/12

28-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka td-tęźcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP - 4/13

28-11-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9007/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i akcesoriów komputerowych.
28-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych
27-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5844/JP/12
Dostawa sprzętu komputerowego.
27-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Organizacja cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców programu operacyjnego poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego z mechanizmu finansowego eog oraz norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 144/12

27-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki dtap – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
znak: ZZP-11/13

27-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki p / ospie wietrznej,
znak: ZZP-140/12

27-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: szczepionki potrójnej p/odrze-śwince-różyczce, znak ZZP-07/13
27-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5825/JP/12
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych.
26-11-2012
ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno –promocyjnej mającej na celu upowszechnianie problematyki osób starszych oraz zachęcanie kadr medycznych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP - 102/12

26-11-2012
ogłoszenia o wyborze oferty
Na usługę bieżącego opracowywania na rzecz zamawiającego wyników ankiet monitoringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP - 130/12

26-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 142/12

26-11-2012
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9005/JP/12
Dostawa licencji na oprogramowanie
26-11-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-9005/JP/12
Dostawa licencji na oprogramowanie
23-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 150/12

23-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentratu rekombinowanego czynnika VII a
ZZP - 22/13

23-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Trzykrotna publikacja ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
ZZP - 143/12

23-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 149/12

22-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 19/13

22-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum ii generacji
ZZP - 18/13

21-11-2012
ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 148/12

21-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 147/12

20-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
koncentrat fibrynogenu
ZZP - 137/12

19-11-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 146/12

19-11-2012
Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o wyborze oferty w postępowaniu
na dostawę: Szczepionki p/ WZW typu B dla dzieci,
poz. 1-2
ZZP - 118/12

19-11-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę jednodniowych szkoleń - konferencji w ramach projektu systemowego pn. nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP - 128/12

19-11-2012
Ogłoszenia o wyborze oferty
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia viii zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
ZZP - 139/12

19-11-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
19-11-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
19-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5825/JP/12
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych.
16-11-2012
Dodatkowe informacje do ogłoszenia o zamówieniu
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilna ze szczepionką 13 walentną - pcv13
znak: ZZP - 141/12

16-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilna ze szczepionką 13 walentną - pcv13
ZZP - 121/12

16-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
poz. 1 szczepionka p/ wzw typu b dla dzieci inj. 0,5 ml w liczbie 100 000 dawek z dostawą do dnia 3 grudnia 2012r.
poz. 2 szczepionka p/ wzw typu b dla dzieci inj. 0,5 ml w liczbie 100 000 dawek z dostawą do dnia 18 grudnia 2012r.
ZZP –118/12

16-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
poz. 1 - szczepionki dtap – błoniczo–tężcowo–krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml w liczbie 50 000 dawek z dostawą do dnia 15 grudnia 2012r.
poz. 2 - szczepionki dtap – błoniczo–tężcowo–krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml w liczbie 37 000 dawek z dostawą do dnia 18 grudnia 2012r.
ZZP –115/12

15-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
15-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
15-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5844/JP/12
Dostawa sprzętu komputerowego.
15-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilna ze szczepionką 13 walentną - pcv13
ZZP - 141/12

15-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
poz. 1 – poz.10
ZZP - 80/12

15-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej
ZZP - 111/12

15-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
znak: ZZP-142/12

15-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę szczepionki P/Haemophilus Influenzae Typu B
znak: ZZP – 121/12

15-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę: szczepionka td- tęścowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu
znak: ZZP-116/12

15-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
znak: ZZP - 112/12

14-11-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno – promocyjnej mającej na celu upowszechnianie problematyki osób starszych oraz zachęcanie kadr medycznych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
znak: ZZP 102/12

14-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń Konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej Szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
znak: ZZP 129

14-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Na usługę bieżącego opracowywania na rzecz zamawiającego wyników ankiet monitoringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP - 130/12

14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka P/Ospie Wietrznej INJ.1 dawka,
ZZP - 123/12
14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2012.
znak: ZZP - 117/12

14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p/odrze-śwince –różyczce,
poz.1-3,

ZZP - 119/12
14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka P/Poliomyelitis (Zabita) INJ.1 dawka,
poz.1-2,

ZZP- 120/12
14-11-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5845/AB/12
Dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej
14-11-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Organizacja i kompleksowa obsługa 16 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 104/12

14-11-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru
Organizacja i kompleksowa obsługa 16 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 104/12

09-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierająca czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda
09-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat fibrynogenu
ZZP - 137/12

09-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5824/AB/12
Wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego i warszawskiego w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15
09-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5848/JP/12
Zakup samochodów
08-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa zestawów do badań przesiewowych noworodków kierunku mukowiscydozy
znak: ZZP-133/12

08-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa zestawów do badań przesiewowych noworodków kierunku fenyloketonurii
znak: ZZP-132/12

08-11-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa zestawów do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy)
znak: ZZP-131/12

07-11-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5852/AB/12 (Ogłoszenia o wyniku postępowania )
Wykonanie prac konserwatorskich, remontu Sali Kasetonowej i łącznika budynków A i B Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie
02-11-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Serwis internetowy „Twoja krew – moje życie”
ZZP - 98/12

31-10-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5825/JP/12
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych.
31-10-2012
Ogłoszenie o wyniku
przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę krwiodawców
ZZP - 136/12

31-10-2012
Ogłoszenie o wyborze
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2012r. - II edycja
ZZP - 110/12

31-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka P/Ospie Wietrznej INJ.1 dawka,
ZZP - 123/12

31-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka P/Poliomyelitis (Zabita) INJ.1 dawka,
poz.1-2,
ZZP- 120/12

31-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/odrze-śwince –różyczce,
poz.1-3,
ZZP - 119/12

30-10-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5848/JP/12
Zakup samochodów
30-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von willebranda w liczbie 3 500 000 j.m.
ZZP - 127/12

26-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5843/AB/12
Usługa Cateringowa
25-10-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5753/JP/12
Zakup samochodów
24-10-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5843/AB/12
Usługa Cateringowa
24-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę krwiodawców
ZZP - 136/12

24-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa stojaków typu roll-up z logotypem kampanii „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE” w liczbie 500 sztuk
ZZP - 97/12

24-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
zakup szczepionek służących przeprowadzeniu
obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2012.
ZZP - 117/12

22-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną - pcv13
ZZP - 122/12

22-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci
ZZP - 118/12

22-10-2012
Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty
Dostawa stojaków typu roll-up z logotypem kampanii Twoja krew – moje życie”
ZZP - 97/12

22-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki dtap – błoniczo–tężcowo–krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml ,
poz. 1-2
ZZP - 115/12

22-10-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5753/JP/12
Zakup samochodów
19-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych „Twoja Krew – Moje Życie”
ZZP - 96/12

17-10-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu
Organizacja i kompleksowa obsługa 16 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 104/12

15-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5771/JP/12
publikacja 1 ogłoszenia prasowego dotyczącego Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
11-10-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5824/AB/12 ( + Ogłoszenie o wyniku postępowania)
Wymiana okien drewnianych skrzynkowych typu weneckiego i warszawskiego w Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15
10-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5782/JP/12
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych
10-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego
dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej
ZZP - 111/12

10-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę krwiodawców
ZZP - 99/12

10-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki p/wściekliźnie inaktywowanej inj. 1 dawka w liczbie 7 500 dawek
ZZP - 108/12

10-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik Von Willebranda do leczenia choroby VonWillebranda
ZZP - 127/12

10-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji
ZZP - 124/12

09-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
w sprawie usług: wyboru organizatorów kształcenia, prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek / pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego
poz.1-16
ZZP - 100/12

09-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP - 112/12

08-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5823/AB/12
Usługa cateringowa
08-10-2012
Ogłoszenie wyniku postępowania
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012r w 18 RCKIK,
ZZP - 107/12

08-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa pamięci zewnętrznej USB w formie bransoletki z logotypem kampanii „twoja krew – moje życie”
ZZP - 95/12

08-10-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa zawieszek na szyję (tzw. Smyczy) z logotypem kampanii „twoja krew – moje życie”
ZZP - 94/12

08-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja kursu specjalistycznego dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego(…)
poz. 1 – poz.10
ZZP - 80/12

05-10-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
świadczenie usług asysty technicznej dla dedykowanego systemu informatycznego wspierającego beneficjenta systemowego w realizacji projektu kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
ZZP - 106/12

04-10-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5809/JP/12
dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
03-10-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przeprowadzenie szkolenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w obsługę krwiodawców
ZZP - 99/12

25-09-2012
Wyjaśnienia do siwz i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5782/JP/12
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5782/JP/12
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych
25-09-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5771/JP/12 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)
publikacja 1 ogłoszenia prasowego dotyczącego Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
24-09-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5782/JP/12
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych
21-09-2012
Ogłoszenia o wyborze oferty
Dostawa: Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg)
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg),
ZZP - 105/12

21-09-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5782/JP/12
Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych
21-09-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5768/JP/12
Wykonanie badania ewaluacyjnego.
21-09-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5809/JP/12
dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
21-09-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5809/JP/12
dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
20-09-2012
Ogłoszenie o wyniku w postępowaniu
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5801/AB/12
Organizacja i obsługa spotkania
18-09-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5809/JP/12
dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
18-09-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2012r. - II edycja
ZZP - 110/12

17-09-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2012 r.
ZZP - 60/12
cz.2

17-09-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2012 r.
ZZP - 60/12
cz.1

14-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno –promocyjnej mającej na celu upowszechnianie problematyki osób starszych oraz zachęcanie kadr medycznych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształceniaustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP - 102/12

12-09-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5809/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
12-09-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5799/JP/12
Dostawa systemu zarządzania trescią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
11-09-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2012 r. w 18 regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa
ZZP - 107/12

11-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
świadczenie usług asysty technicznej dla dedykowanego systemu informatycznego wspierającego beneficjenta systemowego w realizacji projektu kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
ZZP - 106/12

10-09-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5768/JP/12
Wykonanie badania ewaluacyjnego.
07-09-2012
Ogłoszenia o wyborze oferty
organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce starzenia się społeczeństwa, inaugurującej projekt systemowy „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
ZZP - 103/12

07-09-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5801/AB/12
Organizacja i obsługa spotkania
07-09-2012
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Serwis internetowy „Twoja krew – moje życie”
ZZP - 98/12

04-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Druk materiałów informacyjnych i promocyjnych „Twoja Krew – Moje Życie”
ZZP - 96/12

04-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Serwis internetowy „Twoja krew – moje życie”
ZZP - 98/12

04-09-2012
Sprostowanie do ogłoszenia
Dostawa i wykonanie długopisów z adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl
ZZP - 93/12

04-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i wykonanie długopisów z adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl
ZZP - 93/12

04-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa i wykonanie koszulek bawełnianych z nadrukiem i logotypem kampanii „twoja krew-moje życie”
ZZP - 92/12

03-09-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5799/JP/12
Dostawa systemu zarządzania trescią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
03-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa stojaków typu roll-up z logotypem kampanii „Twoja krew – moje życie”
ZZP - 97/12

03-09-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia, prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie
dojścia doszpikowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
ZZP - 100/12

31-08-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5769/JP/12
Wykonanie badania ewaluacyjnego
30-08-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
30-08-2012
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Dostawa pamięci zewnętrznej usb w formie bransoletki z logotypem kampanii „twoja krew – moje życie” w liczbie 40000 sztuk
ZZP - 95/12

30-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg)
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg),
ZZP - 105/12

29-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa zawieszek na szyję (tzw. smyczy) z logotypem kampanii „Twoja Krew – Moje Życie” w liczbie 100 000
sztuk.
ZZP - 94/12

29-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa pamięci zewnętrznej usb w formie bransoletki z logotypem kampanii „twoja krew – moje życie” w liczbie 40000 sztuk
ZZP - 95/12

28-08-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5799/JP/12 (+wyjaśnienia do SWIZ + ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)
Dostawa systemu zarządzania trescią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem/serwisem i hostingiem oraz jego instalacja, uruchomienie, integracja, migracja danych i dostosowanie do obsługi serwisów internetowych
27-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Organizacja i kompleksowa obsługa 16 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP - 104/12

23-08-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Digitalizacja kartkowego katalogu alfabetycznego książek, prac doktorskich i habilitacyjnych w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej
ZZP - 101/12

23-08-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012r.
ZZP - 64...79/12

22-08-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270- 5777/AB/12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej 2 spotkań organizowanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
13-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
organizacja i kompleksowa obsługa dwudniowej ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce starzenia się społeczeństwa, inaugurującej projekt systemowy „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
ZZP - 103/12

10-08-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakup czasu reklamowego i prezentacja spotu reklamowego
09-08-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi
08-08-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – AGZ – 270-5777/AB/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej 2 spotkań organizowanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
02-08-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony NR MZ-AGZ-270-5755/JP/12
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych
01-08-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
31-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
31-07-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
31-07-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5743/JP/12
Wymiana okien weneckich drewnianych w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie ul. Długa 38/40.
30-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
27-07-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) – dostawa kolposkopu z wyposażeniem – 2 szt.
ZZP - 84/12

27-07-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Digitalizacja kartkowego katalogu alfabetycznego książek, prac doktorskich i habilitacyjnych w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej
ZZP - 101/12

27-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5742/JP/12
Organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia.
24-07-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg)
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg),
ZZP - 90/12

24-07-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg ,
ZZP - 89/12

16-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5743/JP/12
Wymiana okien weneckich drewnianych w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie ul. Długa 38/40.
16-07-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5704/AB/12
Internetowy serwis informacyjno-promocyjny
16-07-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: czynnik krzepnięcia IX osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii,
ZZP - 83/12
poz. 1-2

16-07-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: czynnik krzepnięcia VIII osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii,
ZZP - 82/12
poz. 1-2

16-07-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (APCC)
ZZP - 86/12

16-07-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa: koncentratu rekombinowanego czynnika VII A
ZZP - 88/12

11-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5743/JP/12
Wymiana okien weneckich drewnianych w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie ul. Długa 38/40.
11-07-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5743/JP/12
Wymiana okien weneckich drewnianych w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie ul. Długa 38/40.
10-07-2012
Ogłoszenia o wyborze oferty
przygotowanie, skład i publikację materiału informacyjnego w ogólnopolskiej prasie branżowej
ZZP - 87/12

10-07-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NR MZ-AGZ-270-5755/JP/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych
09-07-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5724/JP/12
zakup czasu reklamowego i prezentacja spotu reklamowego
09-07-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5724/JP/12
zakup czasu reklamowego i prezentacja spotu reklamowego
02-07-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5743/AB/12 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o wyniku postępowania)
Wymiana okien weneckich drewnianych w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie ul. Długa 38/40.
29-06-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 60/12
cz. 1-2

28-06-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5751/AB/12
Dostawa artykułów spożywczych.
27-06-2012
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Szczepionka p/poliomyelitis (żywa)
ZZP - 85/12

27-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie, skład i publikacja "materiału informacyjnego" w płatnej ogólnopolskiej prasie branżowej
ZZP - 87/12

27-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: koncentratu rekombinowanego czynnika VII A
ZZP - 88/12

26-06-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5718/JP/12 Opracowanie scenariuszy i produkcja trzech spotów reklamowych
25-06-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5704/AB/12
Internetowy serwis informacyjno-promocyjny
25-06-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5704/AB/12
Internetowy serwis informacyjno-promocyjny
22-06-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie IV
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZZP - 59/12
pozycja 1 ÷ 2

21-06-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5704/AB/12
Internetowy serwis informacyjno-promocyjny
21-06-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie
dojścia doszpikowego ” dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
ZZP - 46/12
poz. 1-16

20-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (APCC)
ZZP - 86/12

19-06-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
Zakup koncentratu czynnika VII
ZZP - 56/12

19-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: czynnik krzepnięcia IX osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii,
ZZP - 83/12
poz. 1-2

19-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa: czynnik krzepnięcia VIII osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/do centrum leczenia hemofilii,
ZZP - 82/12
poz. 1-2

12-06-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5705/JP/12
Dostawa tonerów
12-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/poliomyelitis (żywa)
ZZP - 85/12

11-06-2012
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 60/12
cz. 1-2

11-06-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZZP - 50/12
poz. 1-2

11-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) – dostawa kolposkopu z wyposażeniem – 2 szt.
ZZP - 84/12

08-06-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
w sprawie zakupu koncentratu czynnika XIII
ZZP - 57/12

06-06-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5718/JP/12 Opracowanie scenariuszy i produkcja trzech spotów reklamowych
05-06-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 6 (osobna część dla każdego z 6 województw)
znak: ZZP - 47/12

05-06-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12
Organizacja i obsługa spotkania.
04-06-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
ZZP - 62/12

29-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
ZZP - 52/12

29-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum ii generacji
ZZP - 51/12

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 79/12
poz. 1 ÷ 5 (wojew. zachodniopomorskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 78/12
poz. 1 ÷ 6 (wojew. wielkopolskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 77/12
poz. 1 ÷ 3 (wojew. warmińsko-mazurskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012r.
ZZP - 76/12
poz. 1 ÷ 4 (wojew. świętokrzyskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 75/12
poz. 1 ÷ 6 (wojew. śląskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 74/12
poz. 1 ÷ 4 (wojew. pomorskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 73/12
poz. 1 ÷ 3 (wojew. podlaskie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 72/12
poz. 1 ÷ 4 (wojew. podkarpackie).

28-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 68/12
poz. 1÷4 (wojew. łódzkie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012 roku (nabór jesienny)
ZZP - 60/12
cz. 1-2

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 r.
ZZP-71/12
poz. 1÷3 (wojew. opolskie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP-70/12
poz. 1÷8 (wojew. mazowieckie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 69/12
poz. 1÷6 (wojew. małopolskie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 67/12
poz. 1÷4 (Wojew. lubuskie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 66/12
poz. 1÷5 (wojew. lubelskie).

25-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 65/12
poz. 1÷4 (wojew. kujawsko-pomorskie).

24-05-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5705/JP/12
Dostawa tonerów
24-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2012 r.
ZZP - 64/12
poz. 1÷5 (wojew. dolnośląskie).

24-05-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5705/JP/12
Dostawa tonerów
23-05-2012
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5705/JP/12
Dostawa tonerów
22-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/ospie wietrznej
znak: ZZP-61/12

21-05-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
Dostawa koncentratu fibrynogenu
ZZP - 81/12

21-05-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
Dostawa koncentratu czynników zespołu protrombiny (PCC)
ZZP - 54/12

21-05-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert
Dostawa koncentratu rekombinowanego czynnika VII A
ZZP - 55/12

21-05-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu
dostawa koncentratu fibrynogenu
ZZP-63/12

18-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu czynników zespołu protrombiny (pcc)
ZZP-54/12

18-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII A,
ZZP - 55/12

18-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12
wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu zwanych dalej Tablicami oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów roll-up - stojaków informacyjno-promocyjnych zwanych dalej Bannerami i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w siwz
17-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
17-05-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12
Organizacja i obsługa spotkania.
16-05-2012
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12
Organizacja i obsługa spotkania.
16-05-2012
Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12
Organizacja i obsługa spotkania.
15-05-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
na dostawę: koncentrat czynnika XIII
15-05-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum ii generacji
znak ZZP-51/12

15-05-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
znak ZZP-52/12

14-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup koncentratu czynnika VII
znak sprawy: ZZP - 56 / 12

11-05-2012
Wyjaśnienia do siwz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12
wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu zwanych dalej Tablicami oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów roll-up - stojaków informacyjno-promocyjnych zwanych dalej Bannerami i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w siwz
11-05-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa koncentratu fibrynogenu
ZZP-58/12

11-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa koncentratu fibrynogenu
ZZP-63/12

11-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
ZZP-62/12

10-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
przetarg nieograniczony w sprawie dostawy koncentratu czynnika XIII
ZZP - 57 / 12

10-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawa desmopresyny
ZZP-49/12

10-05-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 10 walentną - PCV10
znak ZPP - 48/12

10-05-2012
Wyjaśnienia do siwz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12
wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu zwanych dalej Tablicami oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów roll-up - stojaków informacyjno-promocyjnych zwanych dalej Bannerami i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w siwz
09-05-2012
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik Von Willebranda do leczenia choroby Von Willebranda
ZZP-53/12

08-05-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12.
wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
08-05-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5677/AB/12. (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)
wykonanie 4 tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu zwanych dalej Tablicami oraz zaprojektowanie i wykonanie 3 banerów roll-up - stojaków informacyjno-promocyjnych zwanych dalej Bannerami i dostarczenie tablic i bannerów do adresatów wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w siwz
04-05-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
dot. przetargu nieograniczonego w sprawie dostaw szczepionek
ZZP-42/12 poz. 1-5

02-05-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/ospie wietrznej
ZZP-61/12

30-04-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5606/AB/12
wykonywanie, od dnia 1 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. prac polegających na :
1) przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej;
2) uczestniczeniu w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych oraz w pracach komisji prawniczych;
3) opiniowaniu wydawanych przez Ministra Zdrowia aktów prawnych, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej;
4) przygotowywaniu opinii prawnych.

27-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji
ZZP-52/12

27-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum ii generacji
ZZP-51/12

26-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie IV
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 2
znak: ZZP-59/12

26-04-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Postępowanie III: doposażenie Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
znak: ZZP - 50/12

26-04-2012
Ogłoszenie o wyniku
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
26-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentratu czynników zespołu protrombiny (pcc)
ZZP-54/12

25-04-2012
Ogłoszenie o wyniku
przetarg nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12
organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia

25-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII A,
znak: ZZP-55/12

24-04-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w sprawie: dostawy DESMOPRESYNY
24-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von willebranda do leczenia choroby von willebranda
znak: ZZP-53/12

19-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
w sprawie: dostawy DESMOPRESYNY
19-04-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2012r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Szczecinie, Gdańsku, Kielcach i Białymstoku
znak: ZZP-36/12

19-04-2012
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 6 (osobna część dla każdego z 6 województw)
ZZP - 47/12

19-04-2012
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16województw)
ZPP - 46/12

19-04-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12
Ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 23 czerwca 2012 r. godz. 24:00.
18-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 6 (osobna część dla każdego z 6 województw)
ZZP - 47/12

18-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego w ramach projektu systemowego pod nazwą „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16województw)
ZPP - 46/12

17-04-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5646/AB/12
serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy (w tym blacharsko-lakiernicze)
17-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie III: doposażenie Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
poz. 1-2
ZZP - 50/12

17-04-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12
Organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
13-04-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5618/JP/12
wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
13-04-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12
organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia

12-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a w liczbie 3 500 mg,
ZZP-44/12

12-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (a PCC) w liczbie 3 100 000 j.m.,
ZZP-43/12

12-04-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5623/AB/12
Remont dachu
12-04-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
postępowanie I doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZZP-68/11 poz. 1-3

12-04-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
postępowanie II doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZZP–77/11, poz. 1-9

11-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Czynnik krzepnięcia VIII osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii, poz. 1-2.
znak: ZZP-37/12

11-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia IX osoczopchodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii.
znak: ZZP-38/12

11-04-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5618/JP/12
wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych
10-04-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
10-04-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 10 walentną - PCV10
ZPP - 48/12

04-04-2012
Wyjaśnienia i zmiany do siwz
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
04-04-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
na dostawę: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej
ze szczepionką 13 walentną
znak: ZZP-41/12

04-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
na dostawę szczepionki p/haemophilus influenzae typu B inj. 1 w liczbie 50 000 dawek
znak: ZZP - 39/12

04-04-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku
organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia obejmujących:
Część I zamówienia Język angielski, kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 10 pracowników
Część II zamówienia Język francuski, kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników
Część III zamówienia Język niemiecki - kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 1 pracownik
Część IV zamówienia Język angielski - konwersacje indywidualne, dla 2 pracowników

04-04-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
04-04-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 20 000 dawek,
ZZP-40/12

02-04-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Zmiany do siwz + ogłoszenie o wyniku
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5664/JP/12
dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, akcesoriów komputerowych
30-03-2012
Uzupełnienie do ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych
Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 18/12

30-03-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
na dostawę preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności <50 mg w liczbie 27760 mg
ZZP - 32/12

30-03-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
na dostawę preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach)
ZZP - 33/12
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg) w liczbie 505 223 IU
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg) w liczbie 1 058 893

27-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12
ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 23 czerwca 2012 r. godz. 24:00.
26-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12
ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 23 czerwca 2012 r. godz. 24:00.
23-03-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krąśeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”
ZZP - 29/12
poz. 1-16

23-03-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5621-2/JP/12
Dostawa artykułów biurowych
22-03-2012
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12
ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 23 czerwca 2012 r. godz. 24:00.
21-03-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-5607/JP/12 + zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania
ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 23 czerwca 2012 r. godz. 24:00.
20-03-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu(program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
20-03-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawę czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2012r. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Gdańsku, Kielcach i Białymstoku.
ZZP-36/12

20-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12
Organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16-03-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5646/AB/12 + Wynik postępowania
serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy (w tym blacharsko-lakiernicze)
16-03-2012
Zmiany do siwz
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12
Organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
16-03-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
koncentratu rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a w liczbie 3 500 mg,
ZZP-44/12

16-03-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) w liczbie 3 100 000 j.m.,
ZZP-43/12

16-03-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
znak: ZZP-42/12
na dostawę szczepionek w ramach "Programu szczepień ochronnych na rok 2012"

16-03-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
znak: ZZP-41/12
na dostawę: szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej
ze szczepionką 13 walentną

15-03-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiówpomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki
14-03-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 + Wynik postępowania
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu(program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
14-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5621-2/JP/12
Dostawa artykułów biurowych
14-03-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 20 000 dawek.,
ZPP - 40/12

14-03-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII osoczopchodny/rekombinowany z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii, poz. 1-2.
ZZP-37/12

14-03-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
czynnik krzepnięcia IX osoczopchodny z dostawą do domu pacjenta/ do centrum leczenia hemofilii.
ZZP-38/12

12-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5623-2/AB/12
Remont dachu.
09-03-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40
09-03-2012
Ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
Cz. 2 wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZPP - 18/12

09-03-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę szczepionki p/haemophilus influenzae typu B inj. 1 w liczbie 50 000 dawek
ZZP - 39/12

08-03-2012
Wyjaśnienia do siwz
przetarg nieograniczony MZ-AGZ-270-5623-2/AB/12
Remont dachu.
08-03-2012
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia marzec - grudzień 2012 r. (szczegółowe terminy świadczenia każdej z 4 usług gastronomicznych Zamawiający ustali z Wykonawcą na 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego ze spotkań).
06-03-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz. W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2012 r.
06-03-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
poz. 1 wykonanie kontroli 11 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i ich oddziałów w Polsce północnej
poz. 2 wykonanie kontroli 9 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i ich oddziałów w Polsce południowej
znak: ZZP-34/12

05-03-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert wykonawczych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
cz. 2 wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 18 / 12

05-03-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert wykonawczych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
cz. 1 wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 18 / 12

02-03-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia marzec - grudzień 2012 r. (szczegółowe terminy świadczenia każdej z 4 usług gastronomicznych Zamawiający ustali z Wykonawcą na 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego ze spotkań).
28-02-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg) w liczbie 505 223 IU
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg) w liczbie 1 058 893,
ZZP - 33/12

28-02-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (makasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie: 27 760 mg,
ZPP - 32/12

27-02-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40
27-02-2012
Ogłoszenia o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
ZZP-29/12
poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16 województw)

24-02-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
poz. 1 wykonanie kontroli 11 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i ich oddziałów w Polsce północnej
poz. 2 wykonanie kontroli 9 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i ich oddziałów w Polsce południowej
znak: ZZP-34/12

23-02-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40
21-02-2012
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz. W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2012 r.
21-02-2012
Wyjaśnienia do SIWZ
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz. W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2012 r.
21-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
Doposażenie Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZPP: 77/11
poz. 1 - 9

21-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
Doposażenie Centrum Profilaktyki Nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
ZPP: 68/11
poz. 1 - 3

21-02-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5595/JP/12 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40
15-02-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12 +Wyjaśnienia do SIWZ + zmian ogłoszenia + ogłoszenia o wyniku postępowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz. W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2012 r.
14-02-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka potrójna p/odrze - śwince - różyczce w liczbie 230 000 dawek
ZZP-30/11

13-02-2012
Wynik postępowania
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5570/JP/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Przedmiotem zamówienia jest: Część I zamówienia Świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część II zamówienia Świadczenie usługi gastronomicznej (bufet powitalny; obiad w restauracji) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
09-02-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 300µg lub 2 x 150µg (1500 j.m. lub 2 x 725 j.m.)
ZZP - 24/12

09-02-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 150µg lub 250µg (750 j.m. lub 1250 j.m.)
ZZP - 23/12

09-02-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 50µg lub 125µg (250 j.m. lub 625 j.m.)
ZZP - 22/12


09-02-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka P/WZW typu B dla dzieci
znak ZZP-31/12

08-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) poz. 1-9
znak: ZPP - 77/11

08-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
Postępowanie I
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 3
znak: ZZP-68/11

07-02-2012
Wynik postępowania przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5550/JP/12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
CZĘŚĆ I Publikacja 1 ogłoszenia prasowego w trzech różnych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim; CZĘŚĆ II publikacja ogłoszenia prasowego, dotyczącego Konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; CZĘŚĆ III publikacja ogłoszenia wymiarowego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

03-02-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy w latach 2012-2013 koncentratu czynnika krzepnięcia ix w łącznej przewidywanej liczbie 30 000 000 j.m.
ZZP-20/12


03-02-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy w latach 2012-2013 koncentratu czynnika krzepnięcia viii w łącznej przewidywanej liczbie 256 000 000 j.m.
ZZP-19/12

01-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) poz. 1-9
znak: ZPP - 77/11

01-02-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
postępowanie I
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 3
znak: ZZP-68/11

30-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną - pcv13 w liczbie 30 000 dawek
znak: ZPP - 27/12

30-01-2012
Zmiana terminu otwarcia ofert
Postępowanie I
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w Centrum Onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 3
ZZP-68/11

30-01-2012
Zmian do ogłoszenia i SIWZ
znak ZZP-24/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 300µg lub 2 x 150µg

30-01-2012
Zmian do ogłoszenia i SIWZ
znak ZZP-23/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 150µg lub 250µg

30-01-2012
Zmian do ogłoszenia i SIWZ
znak ZZP-22/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d

26-01-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5570/JP/12 +Wynik
Część I zamówienia Świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część II zamówienia Świadczenie usługi gastronomicznej (bufet powitalny; obiad w restauracji) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
26-01-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
na dostawę: Td - szczepionki tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu
znak: ZZP-04/12 poz.1-4

25-01-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
na dostawę: Koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (APCC)
postępowanie znak: ZZP-25/12

25-01-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
na dostawę: koncentrat czynnika krzepnięcia IX
Postępowanie znak: ZZP-26/12

24-01-2012
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5550/JP/12 + Wynik postępowania
CZĘŚĆ I Publikacja 1 ogłoszenia prasowego w trzech różnych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim; CZĘŚĆ II publikacja ogłoszenia prasowego, dotyczącego Konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; CZĘŚĆ III publikacja ogłoszenia wymiarowego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
24-01-2012
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Zakup szczepionek służących przeprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2012
poz. 1-5
ZPP - 11/12

24-01-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
poz. 1-9
ZPP - 77/11

23-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka P/WZW typu B dla dzieci
ZZP-31/12

20-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 230 000 dawek z dostawą
do 30 marca 2012r.,
ZZP-30/12

19-01-2012
Ogłoszenia o zmianie terminu otwarcia oferty
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy), samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
poz. 1 - 9
ZPP - 77/11

19-01-2012
Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert
Doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy), samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego)
poz. 1 - 3
ZPP - 68/11

19-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń i konferencji w ramach projektu systemowego pt. "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
ZZP 124/11

19-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę konferencji w ramach projektu systemowego pt. "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej
oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
ZPP 123/11

18-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
znak postępowania: ZZP-17/12
szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia

17-01-2012
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku
ZZP - 18 / 12

17-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionka DTaP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml , poz. 1-3
ZZP - 12/12 poz. 3

17-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionka DTaP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml , poz. 1-3
ZZP - 12/12 poz. 2

17-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionka DTaP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml , poz. 1-3
ZZP - 12/12 poz. 1

16-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
T - szczepionka tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 500 000 dawek
ZZP-05/12

16-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
DTP - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
w liczbie 450 000 dawek
ZZP-06/12

16-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakup Szczepionki P/Haemophilus influenzae typu B
znak: ZZP – 02/12

16-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakup szczepionki BCG P/Gruźlicza
znak: ZZP-01/12

16-01-2012
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p/wzw typu B dla dzieci
znak: zzp-13/12

16-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/wzw typu B dla dorosłych
znak: zzp-15/12

13-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/poliomyelitis (zabita) w liczbie 500 000 dawek,
ZZP-09/12

13-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce poz.1-4, ZZP-07/12
12-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia VIII w liczbie 15 000 000 j.m.
ZZP-28/12

09-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci, kompatybilnej ze szczepionką 13 walentną - pcv13 w liczbie 30 000 dawek
ZPP - 27/12

09-01-2012
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa czynnika krzepnięcia VIII
ZZP-21/12

04-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
znak ZZP-25/12
Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC)

04-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
znak postępowania: ZZP-17/12
szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia

04-01-2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa czynnika krzepnięcia IX
ZPP - 26/12

03-01-2012
Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń, konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-124/11

03-01-2012
Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu
Szczepionka Td -tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 651 500 dawek
ZZP - 04/12

30-12-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
„wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny
za organizację i obsługę konferencji w ramach projektu systemowego pn. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu
rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP – 123 / 11

29-12-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert
preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych
wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 iu (<7 mg) w liczbie 84 213 iu
poz.2 wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 iu (. 7 mg) w liczbie 236 823 iu
ZZP – 128/11

29-12-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert
preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej
dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg
- w liczbie: 8 400 mg
ZZP – 127/11

29-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
znak ZZP-24/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 300µg lub 2 x 150µg

29-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
znak ZZP-23/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d w dawce 150µg lub 250µg

29-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
znak ZZP-22/12
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy immunoglobuliny anty- d

28-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy czynnika krzepnięcia IX(dostawa czynników krzepnięcia w latach 2012 ÷ 2013)
ZZP - 20/ 12.

28-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy czynnika krzepnięcia VIII(dostawa czynników krzepnięcia w latach 2012 - 2013)
ZZP - 19/ 12.

23-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka DTaP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml , poz. 1-3
ZZP - 12/12 poz. 1-3

22-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII.
ZZP-21/12

22-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionek
znak: ZZP - 11 / 12 poz. 1-5

22-12-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
zakup szczepionek służących przeprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2012
znak: ZZP - 08/12

22-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka DTP -błoniczo-tęcowo-krztuścowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 450000 dawek
ZZP - 06/12.

22-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka t-tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 500 000 dawek
ZZP - 05/12.

22-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka Td -tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 651 500 dawek
ZZP - 04/12

21-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 9
ZZP- 77 /11

21-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
znak: ZZP-17/11 na :
na dostawę: szczepionka skoniugowaną przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia

20-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5494/JP/11
jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 15 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 15 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40.
16-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
doposażenie centrum profilaktyki nowotworów w centrum onkologii w zakresie pracowni profilaktyki nowotworów narządu rodnego (profilaktyka raka szyjki macicy) samodzielnej pracowni mammografii przesiewowej i diagnostycznej (profilaktyka raka piersi) oraz pracowni wczesnego wykrywania raka jelita grubego (profilaktyka jelita grubego) pozycja 1 ÷ 3
znak: ZZP-68/11

15-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki BCG p/gruźlicza
ZZP-1/12

14-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5475/JP/11 + Wynik postępowania
publikacja 1 ogłoszenia prasowego, dotyczącego Konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
13-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
poz. 1 szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce w liczbie 260 000 dawek z dostawą
do 15 marca 2012r.
poz. 2 szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce w liczbie 250 000 dawek z dostawą
do 30 maja 2012r.
poz. 3 szczepionka potrójna p/ odrze - śwince –różyczce w liczbie 210 000 dawek z dostawą
do 15 lipca 2012r.
poz. 4 szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce w liczbie 180 000 dawek z dostawą
do 15 września 2012r.
ZZP-07/12

13-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę jednodniowych szkoleń - konferencji w ramach projektu systemowego pn. „Nowoczesne zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej - Szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP-123/11

13-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5474/JP/11 + Wynik postępowania
dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej: 1.5 licencji na oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard (WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL) lub równoważne bez prawa do aktulizacji 2.600 licencji Client Access License (WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL) wraz z prawem uaktualnienia do końca 2011 roku lub równoważnych
12-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
znak spr.: ZZP - 18 / 12 cz. 1-2 dot.
postępowania na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia
dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012r.

08-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/wzw typu B dla dorosłych
zzp-15/12

08-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/wzw typu B dla dzieci
zzp-13/12

08-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń, konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZZP-124/11

08-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5451/AB/11 + Wynik postępowania
modernizacja biblioteki taśmowej Overland Neo Series 4000 dla Ministerstwa Zdrowia.
07-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka P/Poliomyelitis (zabita)
znak: ZZP-09/12

05-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa rekombinowanego czynnika VII A w liczbie 680 mg
ZZP - 130/11

05-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 20 000 dawek
ZZP - 10/12

05-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5457/AB/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej: w Części I - trzech spotkań organizowanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych
w Części II - dwóch spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia

02-12-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zakup szczepionek służących przeprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach PSO’2012
ZZP - 08/12

02-12-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5450/JP/11 + Zmiana do ogłoszenia + Zmiana do SIWZ + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 80 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Etap I Dostawa fabrycznie nowych okien wraz z podokiennikami w ilości 80 szt - do 28 grudnia 2011 r. Etap II Demontaż i montaż nowych okien wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. - do 30 kwietnia 2012 r.
29-11-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór realizatora społecznej kampanii promocyjnej dotyczącej zapobiegania chorobom nowotworowym układu moczowo-płciowego
29-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka DTaP błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml , poz. 1-3
ZZP-12/12 poz. 1-3

28-11-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert
Dostawa w latach 2011 ÷ 2013 pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi:
Poz. 1 pojemniki potrójne płytkowe góra-góra rw 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml
Poz. 2 pojemniki poczwórne góra-dół rw 450/2 x 400 ml do 600 ml z filtrem In line do kkcz
Pojemniki potrójne góra - dół rw 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml
ZZP-70/11

28-11-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert
Dostawa w latach 2011 ÷ 2013 pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi:
Poz. 1 pojemniki potrójne płytkowe góra-góra rw 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml
Poz. 2 pojemniki poczwórne góra-dół rw 450/2 x 400 ml do 600 ml z filtrem In line do kkcz
Pojemniki potrójne góra - dół rw 450 ml/2 x 400 ml do 600 ml
ZZP-67/11

28-11-2011
Uzupełnienie ogłoszenia o wyborze oferty
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2011r.
ZZP-51/11

28-11-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5452/AB/11 + Wynik postępowania
dostawa dla Ministerstwa Zdrowia fabrycznie nowych 27 sztuk notebooków i 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych
25-11-2011
Uzupełnienie głoszenia o wyborze oferty
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2011r.
ZZP-51/11

24-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach
24-11-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5442/JP/11 + Wynik postępowania
publikacja 1 ogłoszenia prasowego, dotyczącego Konkursu na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim
22-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
poz. 1 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 000 ampułek w dawce 300 µg lub 2x150 µg (1500 j.m. lub 2x750 j.m.) z dostawą do dnia 30 listopada 2011r.
poz. 2 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 440 ampułek w dawce 300 µg lub 2x150 µg (1500 j.m. lub 2x750 j.m.) z dostawą do dnia 10 grudnia 2011r.
ZZP-118/11

22-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia IX rekombinowanego w liczbie 50 000 j.m.
ZZP-126/11

21-11-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
druk materiałów informacyjnych i promocyjnych dla koordynatorów szpitalnych
znak sprawy: ZZP - 115 / 11

21-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
ZZP-121/11 na dostawę immunoglobuliny anty-d:
poz. 1 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 248 ampułek
poz. 2 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 000 ampułek
poz. 3 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 000 ampułek
poz. 4 immunoglobulina anty- d w liczbie 4 000 ampułek

21-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
ZZP-120/11 na dostawę immunoglobuliny anty-d:
poz. 1 immunoglobulina anty- d w liczbie 1 800 ampułek
poz. 2 immunoglobulina anty- d w liczbie 3 000 ampułek

21-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu -1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie: 8 400 mg
ZZP-127/11

09-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego
09-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
immunoglobulina anty- d w liczbie 1 090 ampułek w dawce 150ľg lub 250ľg (750 j.m. lub 1250 j.m.)
ZZP-119/11

07-11-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2011 roku - III EDYCJA obejmuje 1 szkolenie x 25 miejsc szkol.
znak - ZZP-114/11

04-11-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne,
które rozpoczną się w 2011r. ( III edycja )
ZZP - 114 / 11

03-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Immunoglobulina anty- D w dawce 150μg lub 250μg (750 j.m. lub 1250 j.m.), POZ. 1-4.
ZZP-121/11

03-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Immunoglobulina anty- D w dawce 50μg LUB 125μg (250 j.m. lub 625 j.m.), POZ. 1-2.
ZZP-120/11

03-11-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa immunoglobuliny ANTY-D, POZ. 1-2
ZZP-118/11

02-11-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki potrójnej p/ odrze-śwince-różyczce w liczbie 9 816 dawek z dostawą do 30 listopada 2011r.
ZZP-116/11

31-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
druk materiałów informacyjnych i promocyjnych
dla koordynatorów szpitalnych
znak sprawy: ZZP - 115 / 11

28-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa immunoglobuliny anty- d w liczbie 1 090 ampułek w dawce 150ľg lub 250ľg (750 j.m. lub 1250 j.m.) w terminie do dnia 14 listopada 2011r.
ZZP-119/11

28-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przygotowanie i realizacja internetowej kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”
poz. 1-4
znak: zzp– 82/11, POZ. 1-4

27-10-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany co najmniej II generacji w liczbie 150 000 j.m.
ZZP-110/11

27-10-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5383/AB/11 + Wynik postępowania
wykonanie remontu bramy oraz tarasów ryzalitów w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40. Zakres robót obejmuje: A. Konserwacje elementów kamiennych ogrodzenia: filarów, cokołu. B. Konserwację elementów metalowych: bramy, krat skrzydeł, barier ryzalitów z demontażem ww. elementów. C. Wykonanie nowej izolacji tarasów w miejsce nieszczelnej z pokryciem szlachetnym posadzki z gresu. D. Naprawę blacharki ryzalitów z poszerzeniem kielichów spustowych do rur spustowych.
26-10-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa w latach 2011 ÷ 2013 pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
znak ZZP – 71/11 POZ. 1÷11

26-10-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5410/AB/11 + Wynik postępowania
usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej Konferencji pn. Nowe kierunki rozwoju jakości w ochronie zdrowia, w dniu 18 listopada 2011r.
24-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2011 roku - III EDYCJA obejmuje 1 szkolenie x 25 miejsc szkol.
ZZP-114/11

24-10-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5384/AB/11 + Zmiany do SIWZ + Wynik postępowania
na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15
21-10-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
usługa kompleksowej organizacji konferencji pn. „Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, Udar Mózgu i Choroba Alzheimera – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, znak: ZZP-111/11
21-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 9 816 dawek z dostawą do 30 listopada 2011r., znak: ZZP-116/11
19-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Organizacja i obsługa dwuczęściowej konferencji organów kompetentnych w zakresie cen leków i refundacjiorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
ZZP-92/11

19-10-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/ odrze-śwince-różyczce, poz. 1-3
Poz. 1 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą
do 15 listopada 2011r.
Poz. 2 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 25 000 dawek z dostawą
do 30 listopada 2011r.
Poz. 3 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą
do 15 grudnia 2011r.
znak ZZP-97/11

19-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki p/ t – tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 100 000 dawek
ZZP – 97/11

18-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
znak: ZZP-107/11 na dostawę:
poz. 1 - szczepionki skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
w liczbie 15 000 dawek
poz. 2 - szczepionki skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
w liczbie 14 000 dawek
poz. 3 - szczepionki skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
w liczbie 5 360 dawek

18-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
ZZP-98/11 na dostawę:
poz. 1 - szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, w liczbie 100 000 dawek z dostawą do dnia 15 listopada 2011r.
poz. 2 - szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, w liczbie 100 000 dawek z dostawą do dnia 15 grudnia 2011r.

14-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór organizatora części technicznej szkoleń dla lekarzy w latach 2011-2013
znak spr. : ZZP - 76 / 11

14-10-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
dostawa szczepionki Td tężcowo- błoniczej
ZZP-96/11

12-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie w zakresie etapu III
ZZP-74/11

07-10-2011
Sprostowanie do ogłoszenia
Przygotowanie i realizacja internetowej kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”
poz. 1-4
ZZP-82/11

07-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki DTAP – błoniczo–tężcowo–krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml poz. 1 - 2
ZZP-95/11

07-10-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
„zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksową obsługą techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn. „konferencja dla przedstawicieli Europejskich ośrodków pediatrii onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie Polskiego Przewodnictwa w radzie ue w Warszawie” cz. 1-5
ZZP-108/11

06-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Przygotowanie i realizacja internetowej kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”, poz. 1-4
ZZP-82/11

05-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
usługa kompleksowej organizacji konferencji pn. „Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, Udar Mózgu i Choroba Alzheimera – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań” w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ZZP-111/11
04-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany
ZZp-112/11

04-10-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany co najmniej II generacji w liczbie 150 000 J.M.
ZZP-110/11

03-10-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
dostawa szczepionki BCG p/gruźliczej inj.liof./10 dawek
ZZP-93/11

03-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 10 000 dawek,
ZZP-103/11

03-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki p/ wściekliźnie inj. 1 dawka w liczbie 2 500 dawek,
ZZP-101/11

03-10-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki p/ poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 70 000 dawek,
ZZP-100/11

28-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa: rekombinowanego czynnika VII a
znak: ZZP-87/11

28-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa: koncentratu zespołu protrombiny (PCC)
znak: ZZP-86/11

27-09-2011
Zmiana do ogłoszenia i SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
znak: ZZP-107/11 na dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom, poz. 1-3
24-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
zapewnienie sali restauracyjnejwraz z organizacją i obsługą kelnerską „Zasiadanej kolacji powitalnej” wspólnej dla 120 uczestników konferencji
ZZP-106/11

23-09-2011
Ogłoszenie o unieważnieniu
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany co najmniej II generacji
znak: ZZP-89/11

21-09-2011
Zmian do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ do postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
dostawa szczepionki p/wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, poz. 1-2
znak: ZZP-98/11

21-09-2011
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
wybór organizatora części technicznej szkoleń dla lekarzy w latach 2011-2013
znak ZZP-76/11

21-09-2011
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
szczepionka p/t- tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 100 000 dawek
znak: ZZP-97/11

19-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5298/JP/11 + Wynik
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA wykonanie projektów graficznych, druku oraz dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, według harmonogramu, lecz nie później niż do 21 grudnia 2011 r. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA skład, łamanie oraz druk ulotek, plakatów oraz broszur informacyjnych, służących promocji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,do 60 dni od dnia podpisania umowy
16-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w
Warszawie - w zakresie etapu III.
ZZP-74/11

16-09-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) w liczbie 4 000 000 j.m.
ZZP-90/11

16-09-2011
Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego
zapewnienie sali restauracyjnej wraz z organizacją i obsługą kelnerską „Zasiadanej kolacji powitalnej”
wspólnej dla 120 uczestników konferencji
znak: ZZP-106/11

16-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksową obsługą techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli europejskich państw członkowskich UE pn. konferencja dla przedstawicieli Europejskich Ośrodków Pediatrii Onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w Warszawie cz. 1-5,
ZZP-108/11

16-09-2011
Zmiana do ogłoszenia
dostawa szczepionki Td
ZZP-96/11

16-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki Td
ZZP-96/11

15-09-2011
Ogłoszenie o unieważnieniu
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksową obsługą techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn.
konferencja dla przedstawicieli Europejskich Ośrodków Pediatrii Onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w Warszawie cz. 1-5,
ZZP-105/11

14-09-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
postępowanie znak ZZP-91/11
14-09-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa szczepionki P/MENINGOKOKOM
ZZP-104/11

13-09-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie w zakresie etapu II
ZZP-73/11

13-09-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
Rozbudowa systemu Informatycznego Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
ZZP-85/11

13-09-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa szczepionki P/HAEMOPHILUS
ZZP-102/11

13-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/ospie wietrznej inj.1 dawka w liczbie 10 000 dawek,
ZZP- 103/11

13-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/ wściekliźnie inaktywowana inj. 1 dawka w liczbie 2 500 dawek,
ZZP-101/11

13-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 70 000 dawek,
ZZP-100/11

13-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce ,
Poz. 1 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą do 15 listopada 2011r.
Poz. 2 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 25 000 dawek z dostawą do 30 listopada 2011r.
Poz. 3 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą do 15 grudnia 2011r.
ZZP-99/11

13-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/t- tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 100 000 dawek
ZZP-97/11

13-09-2011
Sprostowanie do ogłoszenia
Szczepionka potrójna p/odrze - śwince – różyczce
Poz. 1 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą
do 15 listopada 2011r.
Poz. 2 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 25 000 dawek z dostawą
do 30 listopada 2011r.
Poz. 3 Szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – Różyczce w liczbie 30 000 dawek z dostawą
do 15 grudnia 2011r.
ZZP-99/11

13-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5296/JP/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postepowania
opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie, druk oraz zamieszczenie wkładki PR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki,zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin emisji wkładki PR: pomiędzy 1 a 14 grudnia 2011 roku; z wyłączeniem wydań sobotnio - niedzielnych.
09-09-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
szczepionki p/wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, poz. 1-2
ZZP-98/11

09-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, poz. 1-2
ZZP-98/11

09-09-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
szczepionka DTaP– błoniczo–tężcowo–krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml, poz. 1-2
ZZP-95/11

09-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka DTaP– błoniczo–tężcowo–krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml, poz. 1-2
ZZP-95/11

09-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki DTP P/ błoniczo -tężcowo - krztuścowej
ZZP-94/11

08-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5346/JP/11
roboty dodatkowe do prowadzonego remontu Sali Kolumnowej w Pałacu Paca, obejmujące: 1. wymianę deszczułek posadzkowych na nowe w ilości 229,31 m², z zachowaniem pierwotnego kształtu i wzoru podłogi, 2. wymianę nadstopnic (nosków) na nowe w ilości 90 m z zachowaniem pierwotnego wzoru i kształtu, 3. oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie cokołów przyściennych z odzysku w ilości 61 m, 4. oczyszczenie, pomalowanie i powtórne zamontowanie podstopnic z odzysku w ilości 90 m, zgodnie z przedmiarem robót
08-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki P/MENINGOKOKOM
ZZP-104/11

08-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki P/HAEMOPHILUS
ZZP-102/11

08-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki BCG P/GRUŹLICZEJ
ZZP-93/11

08-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
organizację w czasie konferencji cateringu wraz z wyposażeniem sali konferencyjnej i zapewnieniem upominków dla uczestników oraz zapewnienie sali restauracyjnej wraz z obsługą kelnerską „zasiadanej kolacji powitalnej”
poz. 1- 2
ZZP-83/11

08-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Urządzeń do mammografii :
Poz. 1. Cyfrowy aparat mammograficzny - 1 kpl.
Poz. 2. Cyfrowy aparat mammograficzny z wyposażeniem dodatkowym - 1 kpl.
ZZP-28/11

06-09-2011
Ogłoszenie o unieważnieniu
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksowej obsługi techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn. Konferencja dla przedstawicieli europejskich ośrodków pediatrii onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w warszawie cz. 1-5
ZZP-80/11

06-09-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksową obsługą techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn.
konferencja dla przedstawicieli Europejskich Ośrodków Pediatrii Onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w Warszawie cz. 1-5,
ZZP-105/11

06-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5283/AB/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
przeprowadzenie w 10 grupach tematycznych, kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym dla 120 pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz przeprowadzenie indywidualnych zajęć z języka angielskiego, dostosowanych do poziomu odbiorcy dla 10 pracowników Ministerstwa Zdrowia
05-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5262/JP/11 + wynik postępowania + Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia
02-09-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
ZZP - 84/11 POZ. 1÷2

02-09-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5316/AB/11 + Wynik postępowania
kompleksowa obsługo cateringowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej
01-09-2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksowa obsługa techniczna na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn
01-09-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia w liczbie 19 000 dawek
ZZP-18/11

29-08-2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ZZP-91/11

29-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany co najmniej II generacji
ZZP-89/11

26-08-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
"Rozbudowa systemu Informatycznego Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej"
ZZP-85/11

26-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa
26-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa koncentratu zespołu protrombiny (PCC).
25-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Organizacja konferencji podsumowującej wdrażanie Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ZZP-91/11

23-08-2011
Ogłoszenie wyniku postępowania
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w warszawie
w zakresie etapu II
Postępowanie znak: ZZP-73/11

23-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC)
23-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
ludzki czynnik krzepnięcia VIII zawierający czynnik Von Willebranda
19-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
konferencji cateringu wraz z wyposaśeniem sali
konferencyjnej i zapewnieniem upominków dla uczestników oraz zapewnienie sali restauracyjnej wraz z obsługą kelnerską zasiadanej kolacji powitalnej poz. 1 - organizacja cateringu w czasie konferencji wraz z wyposaśeniem sali w stojaki informacyjne, identyfikatory stołowe, holdery na identyfikatory, a takśe przygotowanie upominków dla uczestników poz. 2 - organizacja i obsługa kelnerska zasiadanej kolacji powitalnej, wspólnej dla 130 uczestników
konferencji
ZZP-83/11

18-08-2011
Ogloszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki potrójnej
ZZP-81/11

18-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zapewnienie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i gastronomicznej z kompleksowej obsługi techniczną na konferencję organizowaną w dniach 20-21 października 2011 dla przedstawicieli państw członkowskich UE pn. Konferencja dla przedstawicieli europejskich ośrodków pediatrii onkologicznej, przedstawicieli Ministerstw Zdrowia oraz organizacji rodziców w zakresie uzgodnienia europejskich standardów opieki nad dziećmi z chorobami onkologicznymi w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE w warszawie cz. 1-5
ZZP-80/11

16-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
10-08-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
"Rozbudowa systemu Informatycznego Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej"
ZZP-85/11

10-08-2011
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
rozbudowa systemu Informatycznego Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Postępowanie znak: ZZP-72/11

08-08-2011
Zmiany do ogłoszenia i SIWZ
szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia
ZZP-18/11

08-08-2011
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia
ZZP-18/11

05-08-2011
Korekta ogłoszenia o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
─ znak sprawy : ZZP - 71 / 11
05-08-2011
Korekta ogłoszenia o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi potrójne góra-dół
─ znak sprawy : ZZP - 70 / 11
05-08-2011
Korekta ogłoszenia o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ─ znak sprawy : ZZP - 67 / 11
03-08-2011
Ogloszenie o wyborze ofert
wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011r. (II edycja obejmuje 9 szkoleń x 25 miejsc szkol.)
ZZP-69/11 poz. 1-9

03-08-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
zakup 2 mammografów cyfrowych dla CO-I
ZZP - 28 / 11 poz. 1-2

02-08-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5239/JP/11
wykonanie i dostarczenie 600 zestawów Carbo - podstawka na sztućce, w skład którego wchodzi 6 podstawek każda o wymiarach: 2cm średnicy, 10cm długości, wykonanych z węgla kamiennego z detalem w postaci emaliowanej flagi, jako upominków artystycznych promujących Polskę podczas spotkań organizowanych w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r..
01-08-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5183/AB/11
usługa dostawy aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: FK, Stany Magazynowe, Środki trwałe oraz wdrożenie aktualizacji wraz z usługą serwisu oprogramowania. Dostawa aktualizacji powinna obejmować: - Dostawę aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułu FK z wersji 0.9.x do najnowszej, - Dostawę aktualizacji oprogramowania Asseco Softlab ERP w zakresie modułów: Stany magazynowe i Środki trwałe z wersji 6.0 do najnowszej, - Dostawę aktualizacji licencji na oprogramowanie Asseco Softlab ERP w zakresie wszystkich modułów wykorzystywanych w Ministerstwie Zdrowia, - Dostosowane programu do zmian w obowiązującym prawie w ilości 80 roboczogodzin, - Prowadzenie usługi Help-desk dla użytkowników oprogramowania Asseco Softlab ERP w Ministerstwie Zdrowia, - Prowadzenie prac serwisowych oprogramowania Asseco Softlab ERP, polegających na wprowadzaniu nowych funkcjonalności, w ilości 120 roboczogodzin.
28-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
wybór realizatora społecznej kampanii promocyjnej dotyczącej zapobiegania chorobom nowotworowym układu moczowo-płciowego
ZZP-75/11

27-07-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługę konferencji w ramach projektu systemowego pn. „ Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-63/11

27-07-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń – konferencji w ramach projektu systemowego pn. „ Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
ZZP-65/11

26-07-2011
Ogłoszenia o wyniku postępowania
wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2011 r. w 18 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na rzecz ministra zdrowia w Warszawie.
ZZP-66/11

26-07-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi / dostawa pojemników w latach 2011 ÷ 2013
ZZP-71/11

25-07-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o
małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg - w liczbie : 4 640 mg
ZZP-79/11

22-07-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawy preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg
ZZP-79/11

22-07-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
znak sprawy: ZZP - 67/11

22-07-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi potrójne góra-dół RW 450 ml/2 x400 ml do 600 ml w liczbie 611 200 sztuk
znak sprawy: ZZP - 70 / 11

22-07-2011
Ogłoszenie o dodatkowych informacjach
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
ZZP - 71 / 11

20-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
ZZP - 71 / 11

19-07-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5277/JP/11
usługa polegająca na: 1)przeprojektowaniu plakatu informacyjno-promocyjnego pn.: Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Dziełem, 2)przygotowaniu Dzieła w formie elektronicznej do druku oraz formie wydruku próbnego koloru (proof), 3)opracowaniu projektu broszury i ulotki zawierających Dzieło lub jego elementy, służące promocji studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu kalendarza plakatowego i kalendarza trójdzielnego, zwanego dalej Dziełem, zawierającego przeprojektowany plakat informacyjno-promocyjny pn.Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub jego elementy, służącego promocji studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu bannera internetowego, zwanego dalej Dziełem, zawierającego przeprojektowany plakat informacyjno-promocyjny pn. Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego lub jego elementy, służący promocji przez internet studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu.

19-07-2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – w zakresie etapu II.
ZZP-73/11

19-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
dostawa Szczepionki potrójnej
ZZP-81/11

19-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
wybór organizatora części technicznej szkoleń dla lekarzy w latach 2011-2013
ZZP-76/11

19-07-2011
Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
dostawa urządzeń do mammografii
ZZP-28/11

19-07-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5267/AB/11 + Wynik postępowania
archiwizacja dokumentów stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład państwowego zasobu archiwalnego (kat. A) oraz materiały niearchiwalne, posiadające czasową wartość praktyczną (kat. B) z lat 2000-2008 w ilościach: - akta kategorii A - 70 mb. - akta kategorii B - 530 mb
18-07-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5233/JP/11 + Wynik postępowania
organizacja, przeprowadzenie i kompleksowa obsługa czterech szkoleń dla Beneficjentów Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej POIiŚ w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz pracowników Wydziału Funduszy Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
13-07-2011
Informacja w sprawie postępowania konkursowego
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
13-07-2011
Ogłoszenia o wyniku postępowania
dostawa czterech samochodów służbowych dla granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
ZZP-58/11

11-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi potrójne góra-dół RW 450 ml/2 x400 ml do 600 ml w liczbie 611 200 sztuk
znak sprawy: ZZP - 70 / 11

11-07-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi
znak sprawy: ZZP - 67/11

08-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
Preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu
ZZP-79/11
07-07-2011
Ogłoszenia o zamówieniu
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – w zakresie etapu II.
zamówienie publiczne znak: ZZP-73/11

07-07-2011
Ogłoszenia o wyniku postępowania
Dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
Dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi
zamówienia znak: ZZP-57/11

07-07-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń konferencji w ramach projektu systemowego
05-07-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2011 r.
ZZP-69/11 poz. 1-9

04-07-2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2011 r. w 18 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na rzecz Ministra Zdrowia w Warszawie,
ZZP-66/11

04-07-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizację i obsługękonferencji w ramach projektu systemowego pn. „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej– szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacjiZOZ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP – 63 / 11

29-06-2011
Ogłoszenie o uniewaznieniu wyboru oferty
dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi
ZZP-57/11

29-06-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5256/AB/11 + Zmiany do SIWZ + Wynik postępowania
sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Ministerstwa Zdrowia
20-06-2011
Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę: Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za 2011 r. w 18 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na rzecz Ministra Zdrowia w Warszawie
znak :ZZP-66/11

20-06-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2011 roku
ZZP-36/11 cz. 1-2
20-06-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5162/JP/11 + Zmiany do siwz+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - publikacja 1 ogłoszenia prasowego dotyczącego Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie, druk oraz zamieszczenie wkładki PR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki

14-06-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
zakup 2 mammografów cyfrowych
ZZP - 28 / 11 poz. 1-2

14-06-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5247/JP/11 + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Zmiany siwz i wyjaśnienia + Wynik postępowania
wykonanie remontu Sali Kolumnowej wraz z remontem instalacji elektrycznej, która znajduje się w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15
REMONT SALI KOLUMNOWEJ - Zakres robót obejmuje:
A. Posadzki: - Rozebranie posadzek i ślepej podłogi - Oczyszczenie deszczułek uzyskanych
z rozbiórki - Ułożenie, cyklinowanie, lakierowanie
B. Tynki, malowanie: - Gruntowanie, szpachlowanie i szlifowanie ścian, sufitów - Renowacja elementów sztukatorskich: głowic korynckich, rozet sufitowych okrągłych. - Zlikwidowanie zacieków na tynkach po zalaniach - Odnowienie tynków w celu usunięcia drobnych uszkodzeń i rys - Pomalowanie ścian, sufitów i elementów sztukatorskich z uprzednim gruntowaniem.
C. Stolarka okienna i drzwiowa: - Oczyszczenie, szlifowanie, gruntowanie, lakierowanie.
D. Pozostałe: - Oczyszczenie
i pomalowanie grzejników radiatorowych - Uzupełnienie parapetów przy grzejnikach - Pomalowanie okien i krat - Montaż cokołów mosiężnych i listew zabezpieczających.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -Zakres robót obejmuje:
A.Demontaż starej instalacji.
B.Prace przygotowawcze do układania przewodów, wkucie pod tynk, ukrycie
w stopniach kabli instalacji elektrycznej.
C.Instalację oświetlenia i gniazd
D.Instalację komputerową logiczną E.Badania pomiarowe.

10-06-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011r.
ZZP – 37 ... 52 / 11

06-06-2011
Unieważnienie czynności unieważnienia dokonanej przez zamawiającego
dostawę nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu, Rzeszowie i Walbrzychu
ZZP-25/11

06-06-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawę nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu, Rzeszowie i Walbrzychu
ZZP-25/11

03-06-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie WYSOKOPOKŁADOWEGO autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu, Rzeszowie i Wałbrzychu
ZZP-64/11

03-06-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Czynnik krzepnięcia VIII osoczopochodnego z dostawa do domu pacjenta / do CLH
ZZP-29/11

03-06-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Rekombinowany czynnik VII a
ZZP-62/11

02-06-2011
Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
dostawę nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu, Rzeszowie i Wałbrzychu
ZZP-64/11

24-05-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce, wsparcie kształcenia podyplomowego współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)poz. 1 - poz. 9 (osobna część dla każdego z 9 województw)
ZZP-61/11

23-05-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5185/JP/10 +Zapytania i wyjaśnienia do siwz + Zmiany siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania
ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych.
18-05-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
poz. 1 immunoglobulina anty- d w liczbie 3 500 ampułek w dawce 50µg lub 125µg (250 j.m. lub 625 j.m.)
poz. 2 immunoglobulina anty- d w liczbie 11 000 ampułek w dawce 150µg lub 250µg(750 j.m. lub 1250 j.m.)
ZZP-60/11 poz. 1 i 2

18-05-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi
ZZP-57/11

18-05-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
poz. 1 dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Opolu
poz. 2 dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Rzeszowie
poz. 3 dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r. dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu
ZZP-64/11

16-05-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa
ZZP-25/11

16-05-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2011 roku
ZZP-36/11 cz. 1-2

13-05-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5186/AB/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych, w budynkach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i ul. Długiej 38/40
12-05-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda
ZZP-53/11

12-05-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5198/JP/11 + Wynik postępowania
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej ,pomiędzy 6 a 30 czerwca 2011 r.,w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11-05-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia w liczbie 16 600 dawek,
ZZP-56/11

09-05-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5217/AB/11 + Zapytania i wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
zakup paliw płynnych, olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy do środków transportu Ministerstwa Zdrowia
06-05-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
preparat rekombinowany ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):
poz.1 Wkłady (fiolka/ampułka) poniżej 21 IU (<7 mg) w liczbie 1 182 206 IU
poz.2 Wkłady (fiolka/ampułka) powyżej lub równe 21 IU (≥ 7 mg) w liczbie 2 487 205 IU ,
ZZP-33/11

06-05-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIa w liczbie 3 300 mg
ZZP- 62/11

05-05-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
ZZP-61/11
poz. 1 - poz. 9 (osobna część dla każdego z 9 województw)

02-05-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr Mz-AGZ-270-5203/AB/11
wykonywanie, od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r., prac polegających na : 1) przygotowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, 2) uczestniczeniu w uzgodnieniach resortowych, międzyresortowych oraz w pracach komisji prawniczych,
3) opiniowaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, w tym wykonujących prawo Unii Europejskiej, 4) przygotowywaniu opinii prawnych.

29-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (APCC)
ZZP – 54/11

29-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII A
ZZP – 55/11

26-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
na dostawę: immunoglobuliny anty-D, poz. 1-2,
znak postępowania: ZZP-60/11
22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-52/11 poz. 1÷5 (Wojew. zachodniopomorskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-51/11 poz. 1÷6 (Wojew. wielkopolskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-50/11 poz. 1÷3 (Wojew. warmińsko-mazurskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-49/11 poz. 1÷4 (wojew. świętokrzyskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-47/11 poz. 1-4 (wojew. pomorskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-46/11 poz. 1÷3 (Wojew. podlaskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-45/11 poz. 1÷4 (wojew. podkarpackie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-43/11 poz. 1÷8 (wojew. mazowieckie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-42/11 poz. 1÷6 (wojew. małopolskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-41/11 poz. 1÷4 (wojew. łódzkie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-40/11 poz. 1÷4 (Wojew. lubuskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-39/11 poz. 1÷5 (WOJEW. LUBELSKIE).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-37/11 poz. 1÷5 (Wojew. dolnośląskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-48/11 poz. 1÷6 (wojew. śląskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-44/11 poz. 1÷3 (Wojew. opolskie).

22-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
zamówienie publiczne w sprawie usług szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2011 roku.
ZZP-38/11 poz. 1÷4 (Wojew. kujawsko-pomorskie).

21-04-2011
Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ
dostawę nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r., poz. 1-3
znak:ZZP-25/11

20-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawę szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia w liczbie 16 600 dawek
ZZP- 56 /11

19-04-2011
Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty
preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu -1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie: 33 400 mg,
ZZP-32/11

19-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa nowego mobilnego punktu poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r.
19-04-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa Immunoglobuliny Anty-D (poz. 3)
ZZP-35/11
19-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa Immunoglobuliny Anty-D (poz. 1 - poz. 2)
ZZP-35/11

19-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
znak :ZZP-56/11

15-04-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5138/JP/11 + Pytania i wyjaśnienia + Wynik postępowania
organizacja, przeprowadzenie i kompleksowa obsługa czterech szkoleń dla Beneficjentów Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej POIiŚ w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz pracowników Wydziału Funduszy Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
15-04-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5177/JP/11 + Zmiany SIWZ + Zmiany ogłoszenia + Wynik postępowania
sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów
14-04-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5095/JP/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
13-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa nowych mobilnych punktów poboru krwi na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011r., poz. 1-3
ZZP- 25 /11

13-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda
ZZP-53/11

12-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa
ZZP-55/11

11-04-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC)
ZZP-54/11

11-04-2011
Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert
zakup 2 mammografów cyfrowych
ZZP - 28 / 11 poz. 1-2

08-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawę Czynników krzepnięcia IX
ZZP-30/11

08-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawę Czynników krzepnięcia VIII
ZZP-29/11

05-04-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu -1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg w liczbie: 33 400 mg,
ZZP-32/11

01-04-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
ZZP-27/11 poz. 1-12

30-03-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
przygotowanie, skład i publikacja "materiału informacyjnego" w ogólnopolskiej prasie branżowej
ZZP-34/11

30-03-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Immunoglobuliny Anty-D (poz. 1 - poz. 3)
ZZP-35/11

28-03-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5094/AB/11 + wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
dostawa aktualizacji elektronicznego systemu informacji prawnej użytkowanego przez Ministerstwo Zdrowia lub równoważnego elektronicznego systemu informacji prawnej
25-03-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5170/JP/11 + Wynik postępowania
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej w trakcie szkolenia dla kadry kierowniczej Beneficjentów projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

21-03-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5155/JP/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
sprzątanie pomieszczeń w obiektach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 i przy ul. Długiej 38/40
16-03-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach
przetarg nieograniczony - znak: ZZP- 33/11

16-03-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
przygotowanie, skład i publikacja "materiału informacyjnego" w ogólnopolskiej prasie branżowej ,
ZZP- 34 /11

14-03-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
przetarg ograniczony - procedura przyspieszona
znak: zzp- 32/11
preparat rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu

14-03-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5125/AB/11 + Wynik postępowania
usługi serwisowe samochodów służbowych Ministerstwa
Zdrowia

09-03-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
ZZP – 28 / 11 poz. 1 i 2 na dostawę: poz. 1. Cyfrowy aparat mammograficzny - 1 kpl. poz. 2.cyfrowy aparat mammograficzny z wyposażeniem dodatkowym - 1 KPL.
08-03-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a
w liczbie 3 300 mg
ZZP-23/11

08-03-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
koncentratu aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC)
w liczbie 2 550 000 j.m.
ZZP-21/11

03-03-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka
poz. 1 szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka w liczbie 170 000 dawek z dostawą do 31.05.2011r.
poz. 2 szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka w liczbie 150 000 dawek z dostawą do 30.07.2011 r.
poz. 3 szczepionka p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka w liczbie 180 000 dawek z dostawą do 15.11.2011 r. nie wcześniej jednak niż od dnia 30.10.2011 r.
ZZP-22/11

03-03-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - 2 (osobna część dla każdego z 2 województw)
ZZP-26/11

28-02-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostarczania codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ZZP-31/11

28-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
czynnik krzepnięcia IX
procedura znak: ZZP- 30/11

28-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
czynnik krzepnięcia VIII
procedura znak: ZZP- 29/11

24-02-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5075/AB/11
Dostawa aktualizacji systemu kadrowo-płacowego i usługa opieki powdrożeniowej.
23-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 12 (osobna część dla każdego z 12 województw)
ZZP-27/11

23-02-2011
Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013
18-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostarczanie codziennego serwisu informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniającą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ZZP-31/11

18-02-2011
Zmiana do ogłoszenia o wyniku postępowania
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w województwie dolnośląskim dla 35 miejsc szkoleniowych.
ZZP-16/11 poz. 1

18-02-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4973/JP/11 + zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ocena możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie pn. Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, realizowanego w ramach Działania 2.3 PO KL”
14-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
ZZP-26/11
poz. 1 - 2 (osobna część dla każdego z 2 województw)

09-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
rekombinowany czynnik krzepnięcia VII a w liczbie 3 300 mg
ZZP- 23/11

09-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) w liczbie 2 550 000 j.m.
ZZP- 21/11

07-02-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego (...)
poz. 1 - poz. 16 (osobna część dla każdego z 16 województw)

01-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
dostarczanie codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz
ZZP – 20/11

01-02-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/haemophilus influenzae
Znak przedmiotu zamówienia: ZZP – 22/11

01-02-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia w liczbie 30 000 dawek,
ZZP-19 /11

01-02-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionki skoniugowanej przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia w liczbie 19 000 dawek,
ZZP-18 /11

26-01-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
T - szczepionka tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 454 500 dawek
ZZP-05/11

26-01-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
Poz. 1 -4 Td - szczepionka tężcowo-błonicza-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml
ZZP-04/11

26-01-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
DTP - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w liczbie 548 300 dawek
ZZP-03/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa Szczepionk i BCG p/gruźlicza inj. liof. /10 dawek
ZZP- 02/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionka p/haemophilus influenzae typu inj. 1 dawka poz. 1÷3
ZZP-10/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 600 000 dawek
ZZP-17/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki p/ ospie wietrznej
znak ZZP-12/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki p/ poliomyelitis (żywa)
znak ZZP-11/11

19-01-2011
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki p/wściekliźnie
znak ZZP-09/11

14-01-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia
Znak przedmiotu zamówienia: ZZP – 19/11

14-01-2011
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia
Znak przedmiotu zamówienia: ZZP – 18/11
07-01-2011
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w trybie z wolnej ręki Nr MZ-AGZ-270-5027/JP/10
sprzątanie powierzchni biurowej w obiekcie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Długiej 38/40
(I i częściowo II piętro) w okresie od 7.01.2011 do 31.03.2011 oraz sprzątanie w dniach
8-9.01.2011 r. w obiekcie przy ul. Solec 22 (III i IV piętro)

04-01-2011
Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego PO KL 2007 - 2013
28-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę szczepionki p/wścieklixnie procedura
na dostawę szczepionki p/wścieklixnie
procedura przetargowa ZZP-09/11
21-12-2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia MZ-AGZ-270-4972/JP/10
Numer ogłoszenia w BZP: 368117 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010
21-12-2010
Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym
na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce
20-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka DTP -błoniczo-tęcowo-krztuścowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu
znak sprawy: ZZP - 03/11.

20-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka T-tężcowa-adsorbowana na wodorotlenku glinu
znak sprawy:ZZP - 05/11.
20-12-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki w ramach „Programu Szczepień Ochronnych na rok 2011”
15-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka P/POLIOMYELITIS (ZABITA)
Znak przedmiotu zamówienia: ZZP – 17/11

15-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach pakietu obejmującego kurs Specjalistyczny „resuscytacja krążeniowo – oddechowa” i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pod nazwą „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”
przetarg nieograniczony znak: ZZP – 16/11

14-12-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4964/JP/10 + Wynik postępowania
CZĘŚĆ I dostawa, montaż i uruchomienie pięciu fabrycznie nowych cyfrowych kopiarek, z funkcją drukowania, skanowania oraz faksu, CZĘŚĆ II dostawa, montaż i uruchomienie jednej fabrycznie nowej cyfrowej kopiarki, z funkcją drukowania oraz skanowania, w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, CZĘŚĆ III dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego A4 z wbudowanym faksem, drukarko-kopiarką oraz skanerem, w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ
13-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka P/POLIOMYELITIS
10-12-2010
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr MZ-AGZ-270-4970/AB/10
wykonanie usługi wydawniczej polegającej na wydrukowaniu publikacji pokonferencyjnej Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia (ok. 250 egz.).
09-12-2010
Ogłoszenie o zamówieniu (modyfikacja)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup szczepionek w ramach PSO 2011
07-12-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
szczepionki p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka
w liczbie 600 000 dawek
ZZP – 08/11

07-12-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa rekombinowanego czynnika VIIa
ZZP-133/10

07-12-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4930/JP/10 + Zmiana SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania
dostawa dla Ministerstwa Zdrowia następującego sprzętu komputerowego: Część I - drukarka kolorowa A3 - 5 szt. - notebook - 5 szt. Część II - notebook - 3 szt. - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 1 szt. Część III - urządzenie wielofunkcyjne A4 - 2 szt. - projektor z ekranem - 1 szt. Część IV - notebook - 3 szt. Część V - licencji na oprogramowanie Microsoft Visio Pro 2007 PL, - licencji na oprogramowanie NERO. Część VI - urządzenie wielofunkcyjne A4 - 4 szt. Część VII - projektor z ekranem - 2 szt. Część VIII - notebook - 1szt
06-12-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – curie w Warszawie – etap i w zakreise dostawy i montażu rozdzielnicy 15 kV PZO i rozdzielnicy 0,4 kV SO-3
ZZP-134/10

03-12-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki p/ WZW typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, poz. 1-4
ZZP-07/11

03-12-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki DTaP błoniczo - tężcowo - krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca
ZZP-06/11

03-12-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4914/JP/10 + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania i wyjaśnienia + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009
02-12-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki p/WZW typu B dla dzieci
ZZP-128/10

02-12-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa szczepionki p/WZW typu B dla dzieci
ZZP-14/11

02-12-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa immunoglobuliny anty-D
ZZP-135/10

02-12-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki poz. 1 - poz. 4
ZZP-01/11

30-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
w sprawie zakupu preparatów
ZZP - 13 / 10 poz. 1 - 5

29-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa immunoglobuliny anty-d poz. 1-3
ZZP-127/10

29-11-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
Szczepionka p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 3 500 dawek
ZZP-126/10

29-11-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
Szczepionka p/WZW typu B dla dorosłych dializowanych
w liczbie 23 300 dawek
ZZP-125/10

29-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa rekombinowanego czynnika VIIa
ZZP-130/10

25-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4931/AB/10 + Wynik postępowania
zaprojektowanie, skład, łamanie raportu informacyjnego i ulotki, wydrukowanie raportu informacyjnego, ulotki, plakatu i broszury informacyjnej
24-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Immunoglobuliny anty-D,
ZZP-135/10)

24-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
preparat rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności: fiolka/ampułka o pojemności < 50 mg
w liczbie: 9 300 mg
ZZP – 119/10

24-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap i w zakresie:
1. dostawy i montażu rozdzielnicy 15 kV PZO i rozdzielnicy 0,4 kV SO-3
2. zasilania laboratorium zakładu hematologii doświadczalnej
ZZP-131/10

24-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii
ZZP-134/10

23-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach projektu systemowego POKL 2007 - 2013
23-11-2010
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr MZ-AGZ-270-4945/JP/10
obsługa Ministerstwa Zdrowia w zakresie tłumaczeń językowych pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dokumentacji (2000 stron) dotyczącej produktów leczniczych (w tym dokumenty zgromadzone w toku procedury rejestracji i harmonizacji produktów leczniczych).
23-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4932/AB/10 + Wynik postępowania
dostawa oprogramowania do kontroli dostępu do sieci Web i ruchu sieciowego, dla sieci liczącej 500 użytkowników
22-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap i w zakresie:
1. dostawy i montażu rozdzielnicy 15 kV PZO i rozdzielnicy 0,4 kV SO-3
2. zasilania laboratorium zakładu hematologii doświadczalnej
ZZP-131/10

22-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4915/AB/10 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
usługa wydawnicza polegająca na przygotowaniu do wydruku, wydruku, opracowaniu wersji elektronicznej i dostawie publikacji pokonferencyjnej „Kierunki doskonalenia usług w ochronie Zdrowia”
19-11-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
Dostawa mebli gabinetowych w ramach 1-go wyposażenia siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65 w Warszawie
ZZP-132/10

19-11-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
dostawa 1-go wyposażenia siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego
przy ul. Targowej 65 w Warszawie
ZZP-36/10 część A,C,D,E i F

19-11-2010
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr MZ-AGZ-270-4940/JP/10
częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia obejmująca 2 okna skrzynkowe i 10 okien polskich.
19-11-2010
Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr MZ-AGZ-270-4941/JP/10
Remont dachu i obróbek blacharskich w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia.
19-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4907/AB/10 + pytania i wyjaśnienia + Wynik postępowania
usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu na serwerze zamawiającego internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
19-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-4882/AB/10 + Pytania i wyjaśnienia + Wynik
przygotowanie edytorskie, druk, oprawę i dostarczenie publikacji, przetarg nieograniczony
17-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NR MZ-AGZ-270-4847/JP/10 + Pytania i odpowiedzi + Wynik postępowania
Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl.
15-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4892/JP/10 + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
15-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4912/JP/10 + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania
Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
10-11-2010
Ogłoszenie nr 359064-2010 z dnia 2010-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa, montaż uruchomienie 6 pól odpływowych 15kV (wraz z
adaptacją budowlaną i wykonaniem koniecznych przełączeń)

10-11-2010
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
postępowanie na: "Modernizację systemu zasilania Centrum Onkologii
znak procedury: ZZP-131/10

10-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa,
(znak postępowania: ZZP-133/10)

10-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup szczepionek w ramach PSO 2011
10-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup I-ego wyposażenia siedziby GIS
10-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NR MZ-AGZ-270-4885/JP/10 + Zmiany do siwz + Wynik postępowania
organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla 162 osób, konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich reprezentujących dziedziny medycyny objęte wsparciem w ramach Działania 2.3 PO KL, tj. kardiologii, onkologii, medycyny pracy, medycyny ratunkowej
09-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 12 500 dawek ZZP-12/11
09-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
p/ poliomyelitis (żywa) a 10 dawek w liczbie 45 000 fiolek, ZZP-11/11
08-11-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p/wściekliźnie inaktywowana inj. 1 dawka w liczbie 5 000 dawek
ZZP-124/10

08-11-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
Szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 10 000 dawek
ZZP-123/10

08-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
modernizacja systemu zasilania Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
znak postępowania: ZZP-131/10

05-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki P/WZW typu b dla dzieci
znak postępowania: zzp-128/10

04-11-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne,
które rozpoczną się w 2010 r. (IV edycja)
znak sprawy: zzp - 120/10

04-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/haemophilus influenzae typu inj. 1 dawka poz. 1÷3
ZZP-10/11

04-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 600 000 dawek
ZZP-08/11

04-11-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa rekombinowanego czynnika VIIa
znak: ZZP-130/10

03-11-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa w liczbie 710 mg
ZZP – 122/10

02-11-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4818/MT/10 + Informacje dodatkowe + Pytania i wyjaśnienia+ Wynik
dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Ministerstwa Zdrowia
29-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka BCG p/gruźlicza inj. liof. /10 dawek w liczbie 136 300 fiolek
ZZP- 02/11

29-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka potrójna p/ odrze - śwince – różyczce
ZZP-01/11

29-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki dtap – błoniczo–tężcowo–krztuścowej z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml w liczbie 300 000 dawek
znak postępowania: ZZP- 06/11

29-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/ wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml, poz. 1-4- (znak postępowania: ZZP- 07/11)
29-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/ wzw typu B dla dorosłych inj. 1,0 ml, w liczbie 68 000 dawek
znak postępowania: ZZP- 14/11

28-10-2010
Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu
dostawa immunoglobuliny anty-D poz. 1-3
znak postępowania: ZZP- 127 /10

28-10-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
szczepionki p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka
w liczbie 53 000 dawek
ZZP – 116/10

28-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionek w ramach realizacji PSO‘ 2010:
Szczepionka przeciwko ospie wietrznej inj. 1 dawka w liczbie 3 500 dawek
ZZP- 126/10

28-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionek w ramach realizacji PSO‘ 2010:
Szczepionka przeciwko WZW typu B dla dorosłych dializowanych inj. 1,0 ml w liczbie 23 300 dawek
ZZP- 125/10

28-10-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4895/JP/10 + Wynik postępowania
Częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15.
26-10-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4887/JP/10 + Zmiana SIWZ + Wynik postępowania
wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena osiągnięcia rezultatów 5 wybranych projektów w obszarze profilaktyki, realizowanych w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
25-10-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia IX
procedura znak: zzp – 94/10

25-10-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnik krzepnięcia VIII
procedura znak: zzp – 94/10

25-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w liczbie 10 000dawek
ZZP-123/10

25-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionka p/wściekliźnie inaktywowana inj. 1 dawka
ZZP-124/10

25-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
immunoglobuliny anty-d, poz. 1-3
znak postępowania: zzp-127/10
21-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne,
które rozpoczną się w 2010r. ( iv edycja ) - znak sprawy : ZZP - 120 / 10

19-10-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych IV edycja obejmuje łącznie 1 specjalizację (*) x 25 miejsc szkoleniowych (**)
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek (województwo Dolnośląskie albo zachodniopomorskie)
ZZP-120/10

19-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa Rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa
ZZP-122/10

19-10-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
skład oraz publikacja "materiału informacyjnego" w prasie przez brokera mediowego
ZZP-109/10

19-10-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego beneficjenta systemowego w realizacji projektu kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych
ZZP - 103 / 10

18-10-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4874/JP/10 + Wynik postępowania
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
14-10-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa preparatu rekombinowanego insulopodobnego czynnika wzrostu
ZZP-119/10

12-10-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4845/MT/10 + Pytania i odpowiedzi + Zmiana SIWZ + Zmiana terminu składania ofert + Wynik postępowania
Wykonanie projektów graficznych, wizualizacji oraz przygotowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastrukturai Środowisko oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki
11-10-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej
sprzedaż i dostawa przez wykonawcę czynnika krzepnięcia IX osoczopochodnego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP-86/10/IV

11-10-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej
sprzedaż i dostawa przez wykonawcę czynnika krzepnięcia VIII osoczopochodnego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP-17/10/IX

11-10-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego
znak: ZZP – 118/10

05-10-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert
wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne,
które rozpoczną się w 2010r. ( III edycja )
ZZP - 111 / 10 poz. 1 ÷ 5

29-09-2010
Sprostowanie do ogłoszenia
czynnika krzepnięcia VIII rekombinowanego co najmniej II generacji w liczbie 600 000 j.m.
- znak postępowania: ZZP-113/10

28-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
na usługę: składu oraz publikacja „ materiału informacyjnego” w prasie przez brokera mediowego
ZZP-109/10

28-09-2010
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego beneficjenta systemowego w realizacji projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
ZZP - 103 / 10

28-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
czynnika krzepnięcia VIII rekombinowanego co najmniej II generacji w liczbie 600 000 j.m.
ZZP-113/10

28-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa w ilości 1 000 mg
ZZP-112/10

23-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
w sprawie zaprojektowania, wykonania i wdrożenia
systemu informatycznego wspierającego beneficjenta systemowego w realizacji projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”
ZZP - 103 / 10

22-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa szczepionki p/haemophilus influenzae typu B inj. 1 dawka
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 116/10

22-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa systemu komunikacji i śledzenia lotu dla śmigłowców EC 135
znak: ZZP - 114/10

22-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa I-ego wyposażenia siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 36/10

22-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa testów serologicznych
przetarg nieograniczony
ZZP-110/10

21-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Szczepionka p/haemophilus influenzae typu B inj. 1 dawka
ZZP-116/10

21-09-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4846/JP/10
dostawa aktualizacji oprogramowania FK 2000SQL wraz z wdrożeniem uaktualnienia oprogramowania FK 2000 SQL
16-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa szczepionki p/ospie wietrznej
przetarg nieograniczony
znak: ZZP-107/10

16-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostwa szczepionki p/haemophilus influenzae typu B
przetarg nieograniczony
znak: ZZP-106/10

16-09-2010
Ogłoszenie o wyborze ofert wykonawczych
zawarcie umowy ramowej w sprawie realizacji studiów pomostowych w ramach POKL
przetarg nieograniczony
znak sprawy : ZZP - 02 /10

14-09-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4848/JP/10 + Wyjaśnienia do SIWZ + Zmiana terminu składania ofert + Zmiana ogłoszenia + Wynik postępowania
kompleksowa obsługa cateringowa konferencji Jakość 2010: systemy zarządzania w ochronie zdrowia – doświadczenia oraz nowe trendy
13-09-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4816/MT/10 + Pytania i odpowiedzi + Wynik postępowania
Opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie, druk oraz zamieszczenie wkładki PR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
10-09-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4837/JP/10 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania
organizacja i obsługa spotkania roboczego dla Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
08-09-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 108/10

08-09-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10 + Zmiana treści ogłoszenia + Zmiana teści SIWZ + Pytania i odpowiedzi + Wynik postępowania
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07-09-2010
Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu
dostawa testów serologicznych
ZZP-110/10

07-09-2010
Zmiana treści ogłoszenia
dostawa czynnika krzepnięcia IX
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 95/10

07-09-2010
Zmiana treści ogłoszenia
dostawa czynnika krzepnięcia VIII
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 94/10

07-09-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawczej
dostawa czynnika krzepnięcia VIII osoczopochodnego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP-17/10/VIII

03-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne,
które rozpoczną się w 201 r.( III edycja)
przetarg nieograniczony
znak : ZZP - 111 / 10 poz. 1 - 5

03-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Czynnik krzepnięcia VIII rekombinowany co najmniej II generacji
przetarg ograniczony (procedura przyspieszona)
znak: ZZP- 113/10

03-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIa
przetarg ograniczony (procedura przyspieszona)
znak: ZZP- 112/10

02-09-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa testów serologicznych
ZZP- 110/10

01-09-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
sprzedaż i dostawa przez wykonawcę czynnika krzepnięcia VIII osoczopochodnego w liczbie 4 052 000 j.m.
ZZP-17/10/VII

01-09-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców dostawy czynnika krzepnięcia IX osoczopochodnego - dostawa czynników krzepnięcia w latach 2010÷2011
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 86 / 10

24-08-2010
Zmiana treści ogłoszenia
dostawa czynnika krzepnięcia IX
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 95/10

24-08-2010
Zmiana treści ogłoszenia
dostawa czynnika krzepnięcia VIII
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 94/10

23-08-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4720/MT/10 + zmiana SIWZ + Wynik postępowania
dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Ministerstwa Zdrowia
18-08-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa preparatu rekombinowanego ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (mekasermina) do podawania w ogólnie dostępnych strzykawkach o małej pojemności i dużej dokładności
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 93/10

10-08-2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4785/JP/10 +Wynik postępowania
kompleksowa obsługa hotelowo-konferencyjna, związana z organizacją seminarium w ramach projektu Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
30-07-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/ospie wietrznej inj. 1 dawka
w liczbie 8 000 dawek
ZZP – 107/10

30-07-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
szczepionki p/haemophilus influenzae typu b inj. 1 dawka w liczbie 60 000 dawek
ZZP – 106/10

30-07-2010
Ogłoszenie o wyborze oferty
dostawa szczepionki p/WZW typu B dla dzieci
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 74/10

30-07-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Publikacja materiału informacyjnego w bezpłatnej prasie branżowej skierowanej do środowiska pielęgniarek i położnych.
ZZP-102/10 poz. 1-28

28-07-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
zakup czynnika krzepnięcia IX rekombinowanego
przetarg nieograniczony
znak: ZZP - 108/10

28-07-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa koncentratu aktywowanego zespołu protrobiny (aPCC)
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 90/10

26-07-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa, instalacja i uruchomienie dwugłowicowej gamma kamery ze stacją roboczą do rekonstrukcji badań wraz z aparatem densytometrycznym i dodatkowym wyposażeniem
przetarg ograniczony - procedura przyspieszona
znak: ZZP- 99/10

26-07-2010
Ogłoszenie o wyniku postępowania
dostawa, instalacja i uruchomienie dwugłowicowej gamma kamery ze stacją roboczą do rekonstrukcji badań wraz z komorą laminarną i dodatkowym wyposażeniem
przetarg ograniczony - procedura przyspieszona
znak: ZZP- 98/10

23-07-2010
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
dostawa szczepionki p/ poliomyelitis (żywa)
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 78/10

23-07-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa czynnika krzepnięcia IX
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 95/10

23-07-2010
Ogłoszenie o zamówieniu
dostawa czynnika krzepnięcia VIII
przetarg nieograniczony
znak: ZZP- 94/10